KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kreş kiraya verilecektir

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822949
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Semt-Mahalle : HALKALI MERKEZ MAH. / HALKALI
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 16.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Küçükçekmece İlçesi – Halkalı 12 pafta, 2.488,58 m² alanlı, 5572 sayılı parsel üzerinde Belediyemizce yapılan Bodrum Kat + Zemin kat + 1. Normal kat olmak üzere toplam 1891,68 m² alanlı Kreş Binası 10 yıl süreyle kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
HALKALI 5572 PARSELİN ÜZERİNDE BULUNAN VE KREŞ ALANI ÜZERİNDEKİ BİNANIN KREŞ VE ANAOKULU OLARAK İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ


İLÇESİ

MEVKİİ

PAFTA/
ADA/ PARSEL

MİKTAR (M²)

BELEDİYE HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)

ŞARTNAME BEDELİ

İMAR DURUMU

Küçükçekmece

Halkalı/Merkez

-/5572

2.488,58 m²

Tam

22.750,00 TL. + % 18 KDV

8.190,00 TL.

150,00 TL

Kreş Alnı

  1. Küçükçekmece İlçesi – Halkalı 12 pafta, 2.488,58 m² alanlı, 5572 sayılı parsel üzerinde Belediyemizce yapılan Bodrum Kat + Zemin kat + 1. Normal kat olmak üzere toplam 1891,68 m² alanlı Kreş Binasının çevrede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve Belediyemize gelir sağlamak üzere Kreş ve Anaokulu olarak işletilmek suretiyle bölge halkına hizmet vermek amacıyla 10 yıl süre ile 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Bu ihaleye katılacakların kreş ve anaokulu veya eğitim alanında en az on (10) yıl faaliyet gösterdiğine dair belgeyi, Anaokulunda eğitim veren yabancı dil öğretmenlerinin, uluslararası yetkinlik belgesi Celta ( EFL, ESL) Sertifikalarını, Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Cüzdan sureti ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, Belediye borç ilişiği kesme yazısını vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge ile birlikte ve ayrıca ihaleye katılacaklar %3 Geçici Teminat bedelini 28/06/2018 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırarak dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmekte olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ.Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

  1. Açık arttırma katılacaklar ihaleye ait şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 150,00 TL‘lik makbuz karşılığı temin edebileceklerdir.
  2. İhaleye katılacakların geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler.
  3. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  4. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  5. İhale 28/06/2018 tarihinde saat 10:00 ’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR