KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kozlu Belediye Başkanlığından 5 adet işyeri kiraya verilecektir

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01006275
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İMZA 12.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Adet işyeri kirilanması yapılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kozlu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.06.2019 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17.06.2019-14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kozlu Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MALLAR KİRALANACAKTIR
İLAN

SIRA NO MAHALLE CADDE / SOKAK KAPI NO NİTELİĞİ KİRALAMA SÜRESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MERKEZ MİTHAT AKİF 28/C İŞYERİ 3 YIL 2,000,00 2,160,00 17.06.2019 15:00
2 ON DOKUZ Ş.P.R.TAVŞANCI 25/AC İŞYERİ 3 YIL 200,00 216.00 17.06.20109 15:00
3 ON DOKUZ Ş.P.R.TAVŞANCI 25/AH İŞYERİ 3 YIL 275,00 297,00 17.06.2019 15:00
4 ON DOKUZ İNÖNÜ 3/J İŞYERİ 3 YIL 400,00 432.00 17.06.2019 15:00
5 MERKEZ MİTHAT AKİF 28/E İŞYERİ 3 YIL 2,320,00 2.505.60 17.06.2019 15:00
1) Belediyemiz adresi; Kozlu Ondokuz Mayıs Mahallesi Ş.P.R.Tavşancı Caddesi No:25 olup, Telefon No:0372 2661013, Fax No:0372 2661003, dür.
2) Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Kozlu Belediyesi Encümen Salonunda kiralaması yapılacaktır.
3) İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale günü saat 14:30’a kadar;
a) İhaleye iştirak edecekler Geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzunu veya Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzunu
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah)
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,
e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,
f)İhaleye katılmak isteyenler Belediyeye borcu bulunmadığı gösterir belgeyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir
4) İhale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler kiracıya aittir.
5) İhaleye posta ile teklif gönderilmesi durumunda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacaklar nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, vergi kimlikleri ile veya bizzat kendileri olmadığı takdirde ihaleye kimin adına girecekler ise noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini Komisyona ibraz etmek mecburiyetindedirler.
6) İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ondokuz Mayıs Mahallesi Ş.P.R.Tavşancı Caddesi No:25 adresinde Belediyemiz binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünden 150,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.
7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR