KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Körfez Belediyesi'ne ait 3 adet dükkan satılıktır

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 16:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.11.2019 15:00 Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI

SIRA İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BAĞ ALANI(M2) TİPİ / NİTELİĞİ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE SAATİ
NO BÖL. NO. BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ
1 KÖRFEZ KUZEY (Yarımca) 2559 1 2B+B+Z / (İŞYERLERİ) 63 655 DEPOLU 2 KATLI DÜKKAN 4,205,000.00 ₺ 126,150.00 ₺ 20.11.2019 16:00
2 KÖRFEZ KUZEY (Yarımca) 2559 1 2B+B+Z / (İŞYERLERİ) 64 638 DEPOLU 2 KATLI DÜKKAN 3,845,000.00 ₺ 115,350.00 ₺ 20.11.2019 16:05
3 KÖRFEZ KUZEY (Yarımca) 2559 1 B+Z / (İŞYERLERİ) 65 520 2 KATLI DÜKKAN 2,535,000.00 ₺ 76,050.00 ₺ 20.11.2019 16:10
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.
GEREKLİ BELGELER
7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler
GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
A - İÇ ZARF A - İÇ ZARF
İsteklinin ihale için teklif mektubu. İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B - DIŞ ZARF B - DIŞ ZARF
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.
İhale Şartname bedeline ait makbuz İhale Şartname bedeline ait makbuz
Noter Tasdiklli İmza Sirküleri Noter Tasdiklli İmza Sirküleri
Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak) Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)
İkametgâh İkametgâh
İsteklilier adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri. Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Nüfus Cüzdanı Sureti. Ticari Sicil Gazete
Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı) Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)
Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi. Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 19.11.2019 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 19.11.2019 Tarih, saat 15:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1.000.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir.
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin para veya %25'i peşin kalan miktar sözleşmede belirlenecek şekilde ödemesi yapılacaktır.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR