MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya'da 5 adet büro ihaleyle satılacaktır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911112
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : BÜYÜK KOVANAĞZI MAH. / TAŞCAMİ
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET 11.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Büyükkovanağzı Mahallesi’ndeki 5 adet büronun satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 15:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA İLİ
MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Büyükkovanağzı Mahallesi’nde ekli listede tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ödeme şekli yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı yapılacaktır.


Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.


İhale 19/12/2018 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.


Satışı yapılacak taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında KDV’den istisnadır.


İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :

  1. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

  3. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),

  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,

  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  6. Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri

  7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

  8. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

  9. Büroların görüldüğüne dair belge

( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)


İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.
ÖDEME ŞEKLİ
Byükkovanağzı Mahallesi’nde 5 adet büro %40’ı peşin kalanı 8 eşit taksite bölünecek taksit olup, vergi, resim, harçlar ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.

SIRA

MAHALLE

BAĞ. BÖL.

ARSA M²

ARSA PAYI

KAPI NO

KAT

CİNSİ

CEPHE

BRÜT ALAN

GEÇİCİ TEMİNAT

MUHAMMEN BEDEL

ÖDEME ŞEKLİ

ADA/PARSEL

1

Büyükkovanağzı
37361/6

33

6137.85

9/1000

33/101

1

BÜRO

ARKA

132

10 296.00 TL

343 200.00 TL

% 40’ ı Peşin Kalanı 8 Eşit Taksit

2

Büyükkovanağzı
37361/6

39

6137.85

9/1000

133/107

1

BÜRO

ÖN

131

11 004.00 TL

366 800.00 TL

% 40’ ı Peşin Kalanı 8 Eşit Taksit

3

Büyükkovanağzı
37361/6

46

6137.85

13/1000

233/215

2

DUPLEKS BÜRO

ARKA

186

14 508,00 TL

483 600.00 TL

% 40’ ı Peşin Kalanı 8 Eşit Taksit

4

Büyükkovanağzı
37361/6

47

6137.85

16/1000

233/201


2

DUPLEKS BÜRO

ARKA

229

17 862,00 TL

595 400.00 TL

% 40’ ı Peşin Kalanı 8 Eşit Taksit

5

Büyükkovanağzı
37361/6

48

6137.85

16/1000

233/202

2

DUPLEKS BÜRO

ARKA

233

18 174,00 TL

605 800.00 TL

% 40’ ı Peşin Kalanı 8 Eşit Taksit

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR