KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Feritpaşa Mahallesi'nde 31 m² dükkan ihaleyle satılacaktır

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047048
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : FERİTPAŞA MAH. / FATİH
: 31
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MERHABA 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Ferit Paşa Mahallesi, 19L 4 Pafta, 15149 ada, 8 parsel, 26 cilt, 2519 sayfa, Asma Kat, 117 nolu Bağımsız bölüm (Dükkan-İşyeri) - 1/1 hissesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 10:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İCRA DOSYA NO : 2019/12401 Gayrımenkul Satış sayılı dosyadan satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Ferit Paşa Mahallesi, 19L 4 Pafta, 15149 ada, 8 parsel, 26 cilt, 2519 sayfa, Asma Kat, 117 nolu Bağımsız bölüm (Dükkan-İşyeri) - 1/1 hissesi.
İMAR DURUMU : Selçuklu Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar durum belgesine göre ticaret sahasına isbet etmekte olup, 6 katlı blok (2x33.50x32 ve 1x35.00x32) imar ve yapılaşma koşullarına sahiptir.
ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ : Konya İli,Selçuklu İlçesi, Ferit Paşa Mahallesi Rauf Denktaş CAd. Platin Sitesi Asma Kat No:8/68 adresindeki taşınmazın bulunduğu ana gayrımenkulün yapı ruhsatı 1988 yılında 7/26 sayı ile alınmış olup nan kütle "zemin ve asma katı olan" 1 katlı (H=5.50 m) blok (ticari) üzerinde 3 ayrı nnoktada 5 katlı blok (mesken) vardır. Platin İş Merkezi'nin A Giriş No:8) Rauf Denktaş Caddesi, B Giriş (No:4) Sermende Sokak, C girişi (No:7) ise Y. Müh. Ümit Bahadır Sokaktandır. Zemin ve asma katta toplam 154 adet dükkan bulunmaktadır. Asansör ve merkezi doğal gazlı ısıtma sistemi bulunmaktadır. 3. Sınıf B grubu bir yapıdır. Ana taşınmazda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Satışa konu asma katta bulunan taşınmaz Mıhçı Dede Sokak' tan ve pasaj içerisinden cephe almaktadır. Net 31.03 m2 yüzölçümüne sahiptir. Ulaşımı çok kolay olup, resmi kurum, merkez ve AVM lere yürüme mesafesindedir. Taşınmaz 30.000,00.-TL muhammen bedelle (%7.5 pey akçesi -Teminat - 2.250,00-TL) aşağıda yazılı yer, gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:1-Birinci açık artırma 08.10.2019 günü, saat 10:20-10:25 arasında Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İhale Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 15.10.2019 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada bedelin %50’i + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin % 7.5 pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan yasal faiz üzerinden mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
7-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olunur.
8-Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrımenkulun mülkiyetini iktisap etmiş olacağından, gayrimenkul de kiracı bulunuyor ise tahliyenin genel hükümlerine göre tahliye alıcı tarafından yapılacaktır.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/12401 Gayrımenkul Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR