KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar ihaleyle kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mağaza Kafeterya Lokanta,Spor Salonu Spa Merkezi,Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu,Vakıf-Dernek Hizmetleri,Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi,Saman Satış Yeri,Berber Dükkanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

  1. Parsana Mah. Kaletaş Cad. Selçuklu/Konya adresindeki Stadyum içerisinde bulunan aşağıdaki gayrimenkuller ile stadyum haricinde aşağıda adresleri belirtilen belediyemize ait diğer gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2021 tarihine kadar ayrı ayrı kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.

  2. İhale, 10.09.2019 Salı günü saat 15.00’den itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

  3. Gayrimenkullerimizin 2019-2020 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

  4. İsteklilerin 10.09.2019 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri, Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:514 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 a. Dilekçe,
b. Tebligat için adres beyanı,
c. İsteklilerin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza beyannamesi,
d. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,
e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
h. Konya Büyükşehir Belediyesine ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
ı. Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin F1 Belgesi vermesi gerekmektedir.
i. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.K.nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

  1. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

S/N

ADRESİ

m²'si

Vasfı

2019-2020 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Parsana Mah. Kaletaş Cad. No:8/E yanı Selçuklu/KONYA
Parsana Mah. Kaletaş Cad. Güney Cephe (Ölü Cephe) Selçuklu/KONYA

135,02
331,40

Mağaza
Kafeterya-Lokanta

60.000,00 TL+KDV

5.400,00 TL

15.00

2

Parsana Mah. Kaletaş Cad. No:7/202 Kuzeydoğu Tribün Yanı Selçuklu/KONYA
Parsana Mah. Kaletaş Cad. No:7/203 Güneydoğu Tribün Yanı Selçuklu/KONYA

875,27
875,45

Spor Salonu
Spa Merkezi

60.000,00 TL+KDV

5.400,00 TL

15.02

3

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 1. Kat No:113 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

2.500,00 TL+KDV

225,00 TL

15.04

4

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 1. Kat No:145 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

2.500,00 TL+KDV

225,00 TL

15.06

5

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 1. Kat No:147 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

2.500,00 TL+KDV

225,00 TL

15.08

6

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 1. Kat No:148 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

2.500,00 TL+KDV

225,00 TL

15.10

7

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 1. Kat No:149 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

2.500,00 TL+KDV

225,00 TL

15.12

8

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 2. Kat No:228 Karatay/KONYA

23,01

Vakıf-Dernek Hizmetleri

1.750,00 TL

157,50 TL

15.14

9

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 2. Kat No:241 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

1.300,00 TL+KDV

117,00 TL

15.16

10

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 2. Kat No:242 Karatay/KONYA

17,70

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

1.300,00 TL+KDV

117,00 TL

15.18

11

Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 2.Kat No:243 Karatay/KONYA

18,29

Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu

1.350,00 TL+KDV

121,50 TL

15.20

12

Akçeşme Mah. Garaj Cad. Karatay Otobüs Terminali No:Z/10 Karatay/KONYA

7,50

Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi

11.900,00 TL+KDV

1.071,00 TL

15.22

13

Tatlıcak Mah. Ereğli Cad. Hayvan Park Pazarı No:1/AA Karatay/KONYA

36,54

Adaklık Satış Yeri

6.100,00 TL+KDV

549,00 TL

15.24

14

Tatlıcak Mah. Ereğli Cad. Hayvan Park Pazarı No:1/AB Karatay/KONYA

36,54

Adaklık Satış Yeri

6.100,00 TL+KDV

549,00 TL

15.26

15

Tatlıcak Mah. Ereğli Cad. Hayvan Park Pazarı No:1/M Karatay/KONYA

36,54

Adaklık Satış Yeri

6.100,00 TL+KDV

549,00 TL

15.28

16

Tatlıcak Mah. Ereğli Cad. Hayvan Park Pazarı No:1/N Karatay/KONYA

36,54

Adaklık Satış Yeri

6.100,00 TL+KDV

549,00 TL

15.30

17

Tatlıcak Mah. Ünen Sok. Hayvan Park Pazarı No:2/F Karatay/KONYA

125,56

Saman Satış Yeri

5.300,00 TL+KDV

477,00 TL

15.32

18

Musalla Bağları Mah. Güllüce Sk. Adnan Menderes Hal Çıkışı No:10 Selçuklu/KONYA

15,00

Berber Dükkanı

16.200,00 TL+KDV

1.458,00 TL

15.34

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR