KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait gayrimenkuller kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 17:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.
  2. İhale, 22.10.2019 Salı günü saat 17.20’den itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
  3. Gayrimenkullerimizin 2019-2020 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin 22.10.2019 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri, Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:514 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 a. Dilekçe,
b. Tebligat için adres beyanı,
c. İsteklilerin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza beyannamesi,
d. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,
e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
h. Konya Büyükşehir Belediyesine ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
ı. Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin F1 Belgesi vermesi gerekmektedir.
i. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.K.nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

  1. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

S/N ADRESİ m²'si Vasfı 2019-2020 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati
1 Fatih Mah. Kılınç Sok. No:19 Selçuklu/KONYA
300,00
Dükkan-İşyeri 18.000,00 TL+KDV 1.620,00 TL 17.20
2 Musalla Bağları Mah. Güllüce Sok. Adnan Menderes Hal Çıkışı No:10 Selçuklu/KONYA
15,00
Berber Dükkanı 16.200,00 TL+KDV 1.458,00 TL 17.22
3 Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı Kat:2 No:217 Karatay/KONYA
24,48
Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu 2.200,00 TL+KDV 198,00 TL 17.24
4 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 3 Parsel Meram/KONYA 11.144,62 Tarla 2.250,00 TL+KDV 202,50 TL 17.26
5 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 32 Parsel Meram/KONYA 8.333,84 Tarla 1.750.00 TL+KDV 157,50 TL 17.28
6 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 35 Parsel Meram/KONYA 9.030,09 Tarla 1.850,00 TL+KDV 166,50 TL 17.30
7 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 25 Parsel Meram/KONYA 16.983,34 Tarla 3.400,00 TL+KDV 306,00 TL 17.32
8 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 21 Parsel Meram/KONYA 10.598,12 Tarla 2.200,00 TL+KDV 198,00 TL 17.34
9 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 20 Parsel Meram/KONYA 11.181,64 Tarla 2.250,00 TL+KDV 202,50 TL 17.36
10 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 8 Parsel Meram/KONYA 11.486,22 Tarla 2.300,00 TL+KDV 207,00 TL 17.38
11 Karahüyük Mah. 27582 Ada, 7 Parsel Meram/KONYA 10.987,84 Tarla 2.200,00 TL+KDV 198,00 TL 17.40
12 Harmancık Mah. 27849 Ada, 1 Parsel Meram/KONYA 7.000,00 Tarla 1.400,00 TL+KDV 126,00 TL 17.42
13 Harmancık Mah. 27849 Ada, 6 Parsel Meram/KONYA 7.218,39 Tarla 1.450,00 TL+KDV 130,50 TL 17.44
14 Hatıp Mah. Akdes Sok. 27644 Ada, 5 Parsel Meram/KONYA 36.820,00 Tarla 4.300,00 TL+KDV 387,00 TL 17.46
15 Pirebi Mah. Larende Cad. Balık Satış Pazarı No:1/A Meram/KONYA 16,075 Depo 3.700,00 TL+KDV 333,00 TL 17.48
16 Küçükköy Mah. 161 Ada, 5 Parsel Çumra / KONYA 53.971,00 Tarla 16.200,00 TL+KDV 1.458,00 TL 17.50
17 Konakkale Mah. Belediye Cad. No:12/1 Doğanhisar/KONYA 90,00 Mesken 3.350,00 TL 301,50 TL 17.52
18 Kadıoğlu Mah. Yunus Emre Cad. No: 2/E Sarayönü/KONYA 18,00 Kasap Dükkanı 1.000,00 TL+KDV 90,00 TL 17.54
19 Ladik Mah. 903 Parsel Sarayönü/KONYA 809,00 Büfe-Çay Bahçesi 7.200,00 TL+KDV 648,00 TL 17.56
20 Karaali Mah. No:3/B Beyşehir/KONYA 28,00 Market 1.500,00 TL+KDV 135,00 TL 17.58
21 Karaali Mah. No:3/C Beyşehir/KONYA 12,00 PTT Acentesi 600,00 TL+KDV 54,00 TL 18.00
22 Karaali Mah. No:3/D Beyşehir/KONYA 12,00 Depo 300,00 TL+KDV 27,00 TL 18.02
23 Karaali Mah. No:3/E Beyşehir/KONYA 36,00 Ekmek Fırını 1.600,00 TL+KDV 144,00 TL 18.04
24 Alaaddin Mah. Otogar Cad. No: 22/9 Karapınar/KONYA 8,00 Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi 2.700,00 TL+KDV 243,00 TL 18.06
25 Alaaddin Mah. Otogar Cad. No: 22/10 Karapınar/KONYA
8,00
Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi 2.600,00 TL+KDV 234,00 TL 18.08

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR