MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Aydoğdu Mahallesi'de 105 m² dükkanın satışı yapılacaktır

MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aydoğdu Mah. 27143 Ada, 1 Parsel, 3Cilt, 280 sayfa, 105 m2 yüz ölçümlü, 105/2920 Arsa paylı Dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Satış saatinden en az 1 saat önce Satış Komisyonu Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI


Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır.
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Aydoğdu Mah. Kızılırmak Sokak No:1/AA-23 adresindedir.
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Aydoğdu Mah. 27143 Ada, 1 Parsel, 3Cilt, 280 sayfa, 105 m2 yüz ölçümlü, 105/2920 Arsa paylı Dükkan olarak olarak kayıtlı bulunmaktadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 262.500,00 TL, KDV oranı % 18'dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az 1 saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı'na ibraz edilmesi gerekir.
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.08.2019 tarihinde saat 10.30'da yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 03.09.2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR