KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konak Hilal Mahallesi'nde dükkan kiraya verilecektir

KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hilal Mahallesi, 1218 Sokak No:6/B Konak/İZMİR adresindeki dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
9 Eylül Meydanı 1.Hizmet Binası 5.Kat Basmane Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait Hilal Mahallesi, 1218 Sokak No:6/B Konak/İZMİR adresindeki dükkan 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde açık arttırma sureti ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. Muhammen bedeli yıllık 49.500,00.-TL (Kırkdokuzbinbeşyüztürklirası) geçici teminatı 1.485,00.-TL (Bindörtyüzseksenbeştürklirası) dir. İhalesi 26.09.2019 Perşembe günü saat 10.00’da 9 Eylül Meydanı 1.Hizmet Binası 5.Kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00.-TL (Yüztürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale şartnamesinin 8. maddesinde yazılı belgelerle birlikte anılan gün ve saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR