KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait işyerleri kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet Lokanta, 1 adet Çay Ocağı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17.09.2019 12:30 Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KİRALAMA İHALE İLANI

S.
No
İşyeriAdresiMevkii No/ Nevi Topl Alan Aylık Muh. KiraBedeli Geçici /
İşt.Temin
İhale Usulu İhale
Saati
1 ÖmerağaMah.S.DervişoğluCd. No:76-E/04Nolu Lokanta 723 m² 8.500,00-TL+KDV 9.180,00/
50.000,00
2886DİK36.Ve37.Mad. gereği Kapalı Teklif 10: 30
2 ÖmerağaMah.S.DervişoğluCad.
No:76-D/ 05Nolu Lokanta
646 m² 8.000,00-TL+KDV 8.640,00/
50.000,00
2886DİK36.Ve37.Mad. gereği Kapalı Teklif 10: 33
3 ÖmerağaMah.S.DervişoğluCad. No:76 - C / 06 Nolu Lokanta 874 m² 10.000,00-TL+KDV 10.800,00/
50.000,00
2886DİK36.Ve37.Mad. gereği Kapalı Teklif 10: 36
4 ÖmerağaMah.S.DervişoğluCad. No:76-B/ 07 Nolu Lokanta 870 m² 10.500,00-TL+KDV 11.340,00/
50.000,00
2886DİK36.Ve37.Mad. gereği Kapalı Teklif 10: 39
5 Gebzeİlçesi,GebzeHalTesisleri 36 Nolu İşyeri/ Çay Ocağı 43 m² 1.365,00-TL+KDV 1.474,20/
3.500,00
2886DİK45.Mad. Gereği Açık Teklif 10: 42

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 18 EYLÜL 2019 Tarihinde ilanda belirtilen şartlarda, KBB Encümen Toplantı Salonunda ve belirtilen hükümlerine göre 3(üç) yıl Kira Süresi olarak ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR