KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait işyeri kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kandır/Akdurak Mahallesi, Turan Güneş Caddesi, No: 9 işyeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

 1. İhaleyi Yapan İdare: Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon No: 0 (262) 335 13 07 - 0 (262) 335 15 88
c) Faks No: 0 (262) 335 55 40 - 0 (262) 335 41 86
d) web/e-mail: www.beldeas.com / bilgi@beldeas.com

 1. İhalenin Konusu: Kocaeli İli sınırları içinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen iş yerinin, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü" ile ihalesi yapılarak işletilmesinin kiraya verilmesi.

 2. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü".

 3. İhalenin Tarih ve Saati, Yeri: Aşağıda belirtilen tarih ve saatte; Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ.

 4. Diğer Bilgiler: İş yerinin, “adresi, cinsi, kullanım alanı, kiralama süresi, kiralama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri, aylık ve toplam tahmin edilen kira bedelleri, geçici teminat bedeli, iştirak teminatı bedeli, ihale şartnamesi satış bedeli, ihale teklif zarflarının son teslim tarih ve saati, ihalenin tarih ve saati” hususlarındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 5. İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü) , Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ

İŞ YERİNE VE İHALEYE AİT BİLGİLER
S/N İş Yerinin Adresi İş Yerinin Cinsi İş Yerinin Kullanım Alanı İş Yerinin Kiralama Süresi İş Yerinin Kiralama Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri İş Yerinin Tahmin Edilen Aylık Kira Bedeli İş Yerinin Tahmin Edilen Toplam Kira Bedeli İş Yerinin Geçici Teminat Bedeli İş Yerinin İştirak Teminatı Bedeli İş Yerinin İhale Şartnamesi Satış Bedeli İhale Teklif Zarflarının Son Teslim Tarih ve Saati İhalenin Tarih ve Saati
1 Akdurak Mahallesi, Turan Güneş Caddesi, No: 9 Kandıra/KOCAELİ Büfe Kapalı: 10,00 m2 Açık: 0,00 m2
Toplam: 10,00 m²
23 Ay 01/09/2019 - 31/07/2021 1.485,00 TL
+ K.D.V. (% 18)
34.155,00 TL + K.D.V. (% 18) 1.024,65TL Oran (% 3) 17.077,50 TL Oran (% 50) 6.000,00 TL K.D.V. Dahil (% 18) 20/08/2019 Tarihine ve Saat 10:00’ a kadar 20/08/2019 Tarihinde ve Saat 10:00’da
7) İhaleye Katılabilme Şartları ile İstenilen Teminat ve Belgeler:

1) Gerçek Kişilerden:
 1. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge.
 2. Belde A.Ş.'ye borcu olmadığına ilişkin belge.
 3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına ilişkin belge.
 4. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 5. İştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 6. Noter onaylı imza beyannamesi.
 7. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k) ve l) fıkralarında belirtilen belgeler.
 9. İkametgah belgesi. (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.)
 10. Nüfus kayıt örneği belgesi.
 11. Adli sicil belgesi.
 12. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel Kişilerden:
 1. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge.
 2. Belde A.Ş.'ye borcu olmadığına ilişkin belge.
 3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına ilişkin belge.
 4. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 5. İştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 6. Noter onaylı imza sirküsü.
 7. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k), l), m) ve n) fıkralarında belirtilen belgeler.
 9. Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri. (İlk ilan tarihi itibariyle olmalıdır.)
 10. Vergi levhası fotokopisi.
 11. İkametgah belgesi. (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur. Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
 12. Nüfus kayıt örneği belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
 13. Adli sicil belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
 14. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
8) Diğer Hususlar:
 1. İhale teklif zarfları yukarıda belirilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye verilir.
 2. Posta ile gönderilecek ihale teklif zarflarının da yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.
 3. İsteklilerin veya vekillerinin ihalede hazır bulunmaları artırma turlarına katılım için zorunludur.
 4. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 inci maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR