SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kitabevi kiraya verilecektir

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873710
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYAHALK 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ofis Sanat Merkezi içerisinde bulunan 57m² işyerinin ( Kitap Evi ) olarak 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Adapazarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.10.2018 saat 12.00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OFİS SANAT MERKEZİ KİTAP EVİ KİRALAMA İHALESİ İLANI
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ofis Sanat Merkezi içerisinde bulunan 57m² işyerinin ( Kitap Evi ) olarak 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 150,00 TL(Yüz Elli Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.
NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 18.10.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT VE SAATİ

SIRANO

İHALE KONUSU, NEVİ

AYLIK TAHMİNİ BEDEL

3 YILLIK TAHMİNİ BEDEL

GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ %3

İHALE SAATİ

1

57 M2 KİTAP EVİ

575.00 + KDV

20.700,00- TL + KDV

621.00- TL

14.00


İhaleye katılmak isteyen İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 18.10.2018 saat 12.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
2- Adres beyanı,
3- Nüfus kayıt örneği,
4- İhale şartname bedeline ait makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale idari şartnamesi
5- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi,
6- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,
8- İlgili kuruluşun Kültür Bakanlığı tarafından verilmiş olan Yayıncılık Sertifikasına sahip olması,
9- En az 500’ün üzerinde yayın yaptığını gösterir belge getirmesi,
10- Yayınevi olarak en az 10 yıl faaliyet gösterdiğine dair belge getirmesi,

Tüzel Kişiler:

1- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
2- Adres beyanı,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, sicil gazetesi
4- Tüzel Kişiliğin temsile yetkili kişinin Noter tasdikli imza sirküsü,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale idari şartnamesi
6- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi,
7- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,
9- İlgili kuruluşun Kültür Bakanlığı tarafından verilmiş olan Yayıncılık Sertifikasına sahip olması,
10- En az 500’ün üzerinde yayın yaptığını gösterir belge getirmesi,
11- Yayınevi olarak en az 10 yıl faaliyet gösterdiğine dair belge getirmesi,

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR