BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kırtasiye ve kantin yerleri kiraya verilecektir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Balıkesir üniversitesine ait olan Mühendislik Fakültesi Kırtasiye yeri, Fen-Edebiyat Fakültesi Kırtasiye yeri ile Fen-Edebiyat Fakültesi kantin yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.07.2017 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs alanındaki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir üniversitesine ait olan Mühendislik Fakültesi Kırtasiye yeri, Fen-Edebiyat Fakültesi Kırtasiye yeri ile Fen-Edebiyat Fakültesi kantin yeri için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif ve Artırma Usulüne göre hazırlanan şartnamesi doğrultusunda kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs alanındaki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan Toplantı salonunda yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi Kırtasiye yeri ihalesi 19.07.2017 Çarşamba günü saat 09.30 da, Fen Edebiyat Fakültesi Kırtasiye yeri ihalesi 19/07/2017 Çarşamba günü saat 10.30 da, Fen Edebiyat Fakültesi Kantin yeri ihalesi 19/07/2017 Çarşamba günü saat 11.30 da yapılacaktır.
 3. Şartname ve ekleri BAUN İdari Mali İşler Daire Başkanlığının Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
 4. Her bir yerin ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tastikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli) TL bedel karşılığnda satın alınabilir. (Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadır.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR900001200924100006000030 nolu hesabına yatırılacaktır.
 5. İsteklilerde aranılan belgeler:
 1. İkametgâh ve tebligat belgesi,
 2. Sabıka kaydı,
 3. Oda sicil kaydı,
 4. İmza sirküleri,
 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi,
 6. Vekilin imza sirküleri,
 7. Vergi Numarası ve borcu yoktur yazısı,
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,
 9. Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont,
 10. Ortak girişim ise ortaklık girişim beyannamesi veya ortaklık sözleşmesi,
 11. Fiyat Teklif mektubu,
 12. SGK borcu yoktur belgesi,
 13. BAUN Strateji Geliştirme, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına borcu yoktur belgesi,
 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler idari şartnamenin 3. Maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

Keyfiyet ilan olunur.

SIRA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ
ALAN M2 AYLIK MUHAMMEN
BEDEL
YILLIK
MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
1 Mühendislik Fakültesi/Çağış Kampüs Kırtasiye 24,40 M2 3.250,00.-TL 39.000,00.-TL 1.170,00.-TL
2 Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağış Kampüs Kırtasiye 36 M2 2.250,00.-TL 27.000,00.-TL 810,00.-TL
3 Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağış Kampüs Kantin 590 M2 6.800,00.-TL 81.600,00.-TL 2.448,00.-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR