ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kıraathane, çay ocağı ve 8 adet iş yeri kiraya verilecektir

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ceyhan Mahallesi, 302 ada 1 parselde, Candargazi iş hanı Bodrum Katındaki, 8 Bağımsız bölüm olan toplam 1386 M2 lik işyeri ile, Güneşli Mahallesi, Battal Gazi Caddesi 53 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 85 M2 lik Çay ocağı ve kıraathane
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elbistan Belediyesi meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Ceyhan Mahallesi, 302 ada 1 parselde, Candargazi iş hanı Bodrum Katındaki, 8 Bağımsız bölüm olan toplam 1386 M2 lik işyeri ile, Güneşli Mahallesi, Battal Gazi Caddesi 53 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 85 M2 lik Çay ocağı ve kıraathane, 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

  2. İhale Elbistan Belediyesi meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 26.03.2019 tarihinde, Sali günü saat 15.oo’de, başlayacak olup, 2886 Sayılı DİK nun 45. maddesi gereği açık artırma usulü ile aşağıda yazılı bulunan Sıra hizalarına göre yapılacaktır.

  1. MUHAMMEN BEDELLERİ GEÇİCİ TEMİNATLARI VE İHALE SAATLERİ

S. NO

MAHALLESİ

YÜZÖL.

KONUMU

BİR. YILLIK

YIL

MUH. BEDEL

GEÇ.TEM.

İH. SAATİ

1

GÜNEŞLİ MAH. BATTALGAZİ CAD.

85 M2

Kıraathane ve Çay ocağı

9.000,oo TL

3

27.000,oo TL

5.400,oo TL

15.oo

2

CEYHAN MAH. CANDARGAZİ İŞ HANI

1386 M2

8 Bağımsız Bölüm İşyeri

22.500,ooTL

3

67.500,oo TL

13.500,ooTL

14.20


GEÇİCİ TEMİNATI
6- İhaleye katılmak isteyenlerin Yukarıda yazılı bulunan Geçici teminatlarını, İhale saatinden bir saat önceye
Kadar Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Elbistan Şubesindeki hesabına yatırmış olmaları veya Banka
Teminat Mektubu vermeleri gerekmektedir.

7-İhaleye İştirak eden şahıslar, Teminat yatırdıkları yerlerden başka ihaleye katılamazlar.

8-İHALEYE KATILACAK ŞAHISLARIN

a) Türkiye de tebligat adresi gösterir belge,
b)Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu
c) Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge,
d)İhaleye vekâleten girenlerin noter onaylı vekâletname,
e) İhaleye Ortak olarak girenlerin Noter Onaylı ortaklık belgeleri,
f) 50.oo TL lik şartname bedeli makbuzu ibraz etmeleri şarttır.
9- KİRANIN ÖDEME ŞEKLİ:
3 Yıllık Kirasının İlk Bir Yıllığı, KDV, Tellâliye, İhale kararlarına ait Damga vergisi ve Sözleşmeye ait damga vergisi, Sözleşme tarihinde peşin, Kalan 2 yıllığı ise 2. ve 3.yılın kira başlangıç tarihinde ödenecektir.
10- Belirlenen muhammen bedeller, KDV ve Tellâliye hariç fiyatlardır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV,
Tellâliye, Sözleşmeye ait damga vergisi ve İhale kararlarına ait karar pulu damga vergisi eklenecektir.
11- İhale ile ilgili diğer şartlar, İhale şartnamesinde yazılı olup, mesai saatleri içerisinde, 50,oo TL Karşılığında Belediyemiz gelir şefliğinden temin edilerek görülebilir.
12- İhale ile ilgili diğer şartlar İhale idari şartnamesinde mevcut olup,
İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR