KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesine ait 10 adet işyeri kiraya verilecektir

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İ.Cami Mahallesi ve Yukarı Zaferiya Mahallesinde bulunan iş yerleri 3 yıl süre ile 2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ KİRA SÜRESİ M2 KULLANIM ŞEKLİ GEÇİCİ TEMİNAT AYLIK MUHAMMEN BEDELİ
1 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali A Blok No:2 Keşan 3 YIL 200 m2 İŞ YERİ 1.296,00 TL 1.200,00 TL
AYLIK
2 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:5 Keşan 3 YIL 50,00 m2 İŞ YERİ 540,00 TL 500,00 TL
AYLIK
3 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 Keşan 3 YIL 50,00 m2 İŞ YERİ 540,00 TL 500,00 TL
AYLIK
4 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan 3 YIL 50,00 m2 İŞ YERİ 540,00 TL 500,00 TL
AYLIK
5 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan 3 YIL 50,00 m2 İŞ YERİ 810,00 TL 750,00 TL
AYLIK
6 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:Z-6 Keşan ( Kapı ve Soğutma Sistemi Olmayan ) 3 YIL 12,00 m2 BUZHANE 285,00 TL 265,00 TL
AYLIK
7 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:Z-8 Keşan ( Kapısı Olan Fakat Soğutma Sistemi Olmayan ) 3 YIL 12,00 m2 BUZHANE 285,00 TL 265,00 TL
AYLIK
8 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:z-10 Keşan ( Kapısı Olan Fakat Soğutma Sistemi Olmayan ) 3 YIL 12,00 m2 BUZHANE 285,00 TL 265,00 TL
AYLIK
9 İ.Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:Z-11 Keşan ( Kapısı Olan Fakat Soğutma Sistemi Olmayan ) 3 YIL 12,00 m2 BUZHANE 285,00 TL 265,00 TL
AYLIK
10 Yukarı Zaferiya Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi No:1/E Keşan 3 YIL TUVALET 1.620,00 TL 1.500,00 TL
AYLIK


1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
2- Kiralanacak iş yerlerinin her biri için 1.000,00 TL güvence bedeli alınacaktır.
3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  1. Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  2. Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.( Sadece Umumi Tuvalet İhalesine Girecekler için.)
  4. İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.( .( Sadece Umumi Tuvalet İhalesine Girecekler için.)
  6. Şirket olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi Sayfası.
  7. İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  8. Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.
  9. İşyerleri için Kiralama İhalesine Girecek Olan Kişi veya Şirketlerin Yaş Sebze Meyve Ticareti Yapması Şarttır. Buzhaneler için Vergi Levhası istenecektir.


4-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.
5-İhale ile ilgili şartname Belediye mali hizmetler müdürlüğünden 500,00 TL bedelle mesai saatleri dahilinde temin edilebilir.
6-İhale Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu ihale anında gösterilecektir.
7-Kiralanacak iş yerlerinin ihalesi 28 Mayıs 2019 günleri saat 16.00’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR