KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keçiören Belediyesi'ne ait 1 adet dükkan ihaleyle satılacaktır

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077717
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : ESERTEPE MAH. / ESERTEPE
: 45
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZAFER 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Esertepe  mahallesinde  imarın  9376  ada  1 nolu  parseli  üzerinde ve 243. Sokak No : 20 / 19 adresinde bodrum kat  19 nolu bağımsız bölüm adresinde ki bürüt 45,90 m²  ve 28 / 1130 arsa paylı 1 adet dükkan satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 14:50
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı  No : 1 KEÇİÖREN/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Esertepe mahallesinde imarın 9376 ada 1 nolu parseli üzerinde ve 243. Sokak No : 20 / 19 adresinde bodrum kat 19 nolu bağımsız bölüm adresinde ki bürüt 45,90 m² ve 28 / 1130 arsa paylı 1 adet dükkanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre yapılacak ihale neticesinde satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 1 adet dükkanın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Dükkan
No
Brüt Alan ( m² ) İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 ESERTEPE 9376 1 20/19 45,90 28.11.2019 14:50 90.000,00 TL. 2.700,00 TL.

3 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

3-1. İhaleye iştirak dilekçesi.
3-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
3-3. İkametgah Belgesi.
3-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
3-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
3-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
3-7. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
3-8.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
3-9.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

4 - İhaleye Katılamayacak olanlar :

4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN/ANKARA )

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR