ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keçiören Aktepe Spor Tesisi kiraya verilecek

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942998
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : AKTEPE MAH. / AKTEPE
Tipi : Komple Tesis
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜÇLÜ ANADOLU 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Şehit Mehmet Karakaşoğlu Sokak, No: 1 adresinde bulunan Aktepe Spor Tesisleri Kompleksinin, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21/02/2019 saat 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 1 Belediye Hizmet Binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLAN

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Şehit Mehmet Karakaşoğlu Sokak, No: 1 adresinde bulunan Aktepe Spor Tesisleri Kompleksinin, aşağıda belirtilen muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1-İhale için verilen teklif mektupları Hizmet Binamızda 7. Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (21/02/2019) saat 12:00’ye kadar teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-İhaleler aşağıda belirtilen tarihlerde Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 1 adresindeki Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır.
3-İhale ile ilgili geniş ve teferruatlı bilgiler mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No:5 Y.Mahalle/ANKARA adresindeki 13. Katta bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya (0312) 507 25 31 no'lu telefondan bilgi alınarak, şartname 250,00-TL + % 18 KDV karşılığında temin edilebilir.
4. İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar;
Bünyesinde en az 5 Spor branşında en az 500 lisanslı sporcusu bulunan ve Türkiye Şampiyonasında en az 5 madalya sahibi olan Amatör spor kulübü dernekleri katılabilecektir.
5- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler;
5.1. Vakıf ve derneklerin tüzüğü aslı veya onaylı sureti.
5.2.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.3. İstekli vakıf/dernek yetki belgesi
5.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
5.5. Şartname Bedeli
5.6. Geçici teminata ait nakit alındı veya banka teminat mektubu,
5.7. Bünyesinde en az 5 Spor branşında en az 500 lisanslı sporcusu bulunan ve Türkiye Şampiyonasında en az 5 madalya sahibi olduğuna dair belge,
5.8. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesin de belirtilen vakıf/dernek ihaleye katılamazlar.
5.9.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
6-İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesh etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler ita amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi ita amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

AKTEPE SPOR TESİSİ
S.N. ADRESİ ADA / PARSEL NEVİ KULLANIM ALANLARI 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (% 18 KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT % 3 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 KEÇİÖREN İLÇESİ ADNAN MENDERES MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET KARAKAŞOĞLU SOKAK NO:1 33025/1 STAD (SAHA ALANI) 8.584 m² 446.484,00-TL 13.394,52-TL 21.02.2019 14:00
TRÜBÜN 1.005 m²
SOYUNMA ODALARI (2 KATLI) 1.875 m²
ALT YAPI TESİSİ (ANTRENÖR, HAKEM ODALARI, SPORCULARIN ÇALIŞMA YERLERİ) 780 m²
OTOPARK ALANI 2.112 m²
TİCARİ ALAN (OTOPARK ALTI) 2.112 m²
OTEL (KONAKLAMA TESİS 4 KATLI +BODRUM KAT) 2.205 m²
KAPALI HALI SAHA 3.016 m²
ALT YAPI TESİSİ (SPORCULARIN ÇALIŞMA YERLERİ) 280 m²
TOPLAM KULLANIM ALANI 21.969 m²

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR