YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kavaklıdere'de mermer fabrikası icradan satılıktır

YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980928
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Toplam m² : 17350
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/466 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,802,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
20.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Yatağan İcra Dairesi - Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YATAĞAN
İCRA DAİRESİ
2016/466 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Kıymet takdirine konu taşınmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Sınırları, Kavaklıdere Belediye Sınırları ve Çayboyu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisindedir. Kavaklıdere İlçe Merkezine, Çayboyu Mahallesi merkezine ve ticari merkeze uzaktadır. Etrafında yoğun olmak üzere başkaca mermer fabrikaları ve atölyeleri mevcuttur. Kavaklıdere Yatağan Karayolu’na yakın konumdadır. İmar uygulaması gördüğü için, köşe başı imar parseli niteliğindedir. Yol, su, ulaşım, itfaiye, zabıta, elektrik ve iletişim gibi belediye ve diğer alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlanmaktadır. Çayboyu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre Sanayi Alanı olarak işaretlenmiştir. Yapı emsaliE: 0,50 ve yapı yüksekliği maksimum 8,50 mt olacak şekilde ayrık (bahçeli) nizam Sanayi Tesisi yapımına elverişli imar durumuna sahiptir. Taşınmazda borçlu Murat Burhan’ın hissesi tamdır. Taşınmazın cinsi tapu kayıtlarına göre “ Mermer fabrikası iki katlı kargir yemekhane ve iki katlı kargir idare binası ve arsası” dır. Taşınmazın arsa yüzölçümü 17.350,51 m2 dir. Taşınmaz üzerinde mermer fabrikası binası, idari bina, yemekhane, trafo binası, su deposu, müştemilatlar, alan ve bahçe düzenlemeleri ile muhtelif cins, tür, yaş ve sayıda meyveli ve meyvesiz ağaçlar mevcuttur. Taşınmaz üzerine ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmış olan yapılar ve katlar için Kavaklıdere Belediyesi’nce yıkım kararı alındığından, bu yapılar ve katlar değerlendirmeye alınmamıştır. Taşınmazın yukarıda bahsedilen özellikleri göz önüne alınarak, arsa değeri piyasa değeri yöntemi ile belirlenmiştir. Kıymet takdir tarihinden önceki yakın günlerde taşınmaz civarında yapılan serbest alım ve satımlarda oluşan ve kıymet takdir gününe tekabül ettirilen emsal taşınmaz birim satış bedellerinin, yaptığımız araştırma ve soruşturmalar sonrası, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak, kıyaslama suretiyle, 75,00 TL/m2 olduğu tespit ve takdir edilmiştir. Buna göre, kıymet takdir tarihi itibariyle, taşınmazın arsa değeri : 17.350,51 m2 x 75,00 TL/m2 = 1.301.288,00 TL dir. Taşınmazın üzerindeki yapıların ve bahçe düzenlemelerinin, aşağıda belirtilen özelliklerine, objektif ölçülerde belirlenen yıpranma ve inşaat gerçekleşme oranlarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Birim Maliyetlerine ve mahalli rayiçlere göre ayrı ayrı ve toplam değerleri, kıymet takdir tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.
MERMER FABRİKASI: Tek katlı, betonarme-çelik, 2. sınıf C grubu yapıdır. İnşaat alanı, güney cephesindeki ruhsatlı ilavesi ve doğu cephesindeki arıtma tesisi dahil, ruhsatsız (kaçak) ilaveler hariç olmak üzere ( 960,00 +270,00 + 181,00 ) = 1.411,00 m2, faydalı alanı ( net kullanım alanı ) 1.362,00 m2 dir. Güney cephesindeki ruhsatlı ilavesi 13 yaşlarında, diğer kısımları 23 yaşlarındadır. Yıpranma oranı ortalama % 23, inşaat gerçekleşme oranı % 95 dir. Değeri : 1.411,00 m2 x 570,00 TL/m2 x % 77 x % 95= 588.324,00 TL dir.
İDARİ BİNA : İki katlı, betonarme karkas, 3. sınıfA grubu yapıdır. İnşaat alanı ruhsatsız (kaçak) eklenti veilave 2.katı hariç olmak üzere(100,00 + 75,00 ) = 175,00 m2, faydalı alanı ( net kullanım alanı ) 147,00 m2 dir. 18 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 20, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Değeri : 175,00 m2 x 1.000,00 TL/m2 x % 80 = 140.000,00 TL dir.
YEMEKHANE BİNASI : İki katlı, betonarme karkas, 3. sınıfA grubu yapıdır. İnşaat alanı (100,00 + 100,00 ) = 200,00 m2, faydalı alanı ( net kullanım alanı ) 168,00 m2 dir. 18 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 20, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Değeri : 200,00 m2 x 800,00 TL/m2 x % 80 = 128.000,00 TL dir.
TRAFO BİNASI : Tek katlı, betonarme karkas, 3. sınıfA grubu yapıdır. İnşaat alanı 37,00 m2, faydalı alanı ( net kullanım alanı ) 32,00 m2 dir. 23 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 25, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Değeri : 37,00 m2 x 800,00 TL/m2 x % 75 = 22.200,00 TL dir.
SU DEPOSU: Tek katlı, betonarme ve taş duvarlı 2. sınıfA grubu yapıdır. İnşaat alanı 68,00 m2 dir. 23 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 30, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Değeri : 68,00 m2 x 375,00 TL/m2 x % 70 = 17.850,00 TL dir.
BAHÇE DÜZENLEMELERİ: Taşınmazın sınırlarına ve içerisine yapılan ihata ve teraslama duvarlarını, duvar üstü mermer parepetleri, duvar üstü tel çitleri, saha beton kaplamalarını, bahçe mermer kaplamalarını, demir giriş kapılarını, basit çelik tüp deposunu, hidrofor damını, ST beton kaidesini, vinç beton ayaklarını ve süs bitkilerini kapsamaktadır. 1. sınıf, A grubu yapı ve imalatlardır. İnşaat alanları toplamı 5.262,00 m2 dir.13-23 yaş aralığındadırlar. Yıpranma oranları objektif ölçülerde ortalama% 25,inşaat gerçekleşme oranları % 100 dür. Değerleri toplamı : 5.262,00 m2 x 150,00 TL/m2 x % 75 =591.975,00 TL dir.
Taşınmaz üzerindeki yapıların ve alan-bahçe düzenlemelerinin toplam değeri kıymet takdir tarihi itibariyle: 588.324,00 +140.000,00 + 128.000,00 +22.200,00 + 17.850,00 + 591.975,00 = 1.488.349,00 TL dir.
Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların toplam değeri 12.335,00TL'dir.
Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesi, Değirmenüstü Mevkii, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan ve tapu sicilinin 14 pafta, 2635 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, kıymet takdir tarihi itibariyle toplam değeri, arsa, yapılar alan-bahçe düzenlemeleri ve ağaçlar olmak üzere: (1.301.288,00 + 1.488.349,00 + 12.335,00 ) = 2.802.000,00 TL dir.
Adresi : Muğla İl, Kavaklıdere İlçe, 2635 Parsel, ÇAYBOYU Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 17.350,51 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Çayboyu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre Sanayi Alanı olarak işaretlenmiştir. Yapı emsaliE: 0,50 ve yapı yüksekliği maksimum 8,50 mt olacak şekilde ayrık (bahçeli) nizam Sanayi Tesisiyapımına elverişli imar durumunasahiptir.
Kıymeti : 2.802.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir. (3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) Bendi Uygulamasına Tabidir.)
1. Satış Günü : 13/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Yatağan İcra Dairesi - Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Taşınmaz üzerinde Türkiye Halk Bankası'nın ipoteği bulunmakta , ipotek alacağı 2.850.000,00TL olup; satış ipotek alacağıve satış masrafları üzerinden açık arttırmaya başlanacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/466 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR