KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karamürsel Belediyesi'ne ait restorant ve işyeri kiraya verilecektir

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1. İlçemizde bulunan 2 işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir
Sıra
No
İşyeri Adresi İhale saati
1 Aşıklar Tepesi Mevkii 5 ve 6 nolu bölmeler içerisindeki ormanlık alan
üzerinde kurulan tesis
10.00
2 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi No:56/1 bulunan 191,07
m2 işyeri ve 192 m2 bahçesi
10.00


2-İhalesi 20.08.2019 Salı günü saat 10'da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- Tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminatı,

Sıra
No
İşyeri Adresi Tahmini bedel Geçici Tem Faaliyet
alanı
1 Aşıklar Tepesi Mevkii 5 ve 6 nolu
bölmeler içerisindeki ormanlık alan üzerinde kurulan tesis
5.500,00 TL+KDV

(Aylık)
5.940,00 TL Restoran-
Kafeterya
2 4 Temmuz Mah.Gazanfer Bilge
Cad. No:56/1 bulunan 191,07 m2 işyeri ve 192 m2 bahçesi
5.000,00 TL

(Aylık)
5.400,00 TL İşyeri

5-İsteklilerde aranan belgeler:

  • Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.
    • Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
    • Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.
    • Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)

-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR