KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karaköprü Belediyesine ait 500 m² işyeri kiraya verilecektir

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066163
Şehir : Şanlıurfa / Karaköprü
Semt-Mahalle : ÇANKAYA MAH. / KARAKÖPRÜ
: 500
Yayınlandığı Gazeteler

YENİURFA 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİURFA 30.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çankaya Mah., 2022.Sok. GAP Bulv. ile Mahmut TUNCER Caddesi arasında Ali Baba Parkının yanında bulunan 500 m2’lik Taşınmaz
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa İl Sınırları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaköprü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

500 M²LİK TAŞINMAZIN’IN KİRAYA VERİLMESİ
İLANI

1- Karaköprü Belediyesine ait Çankaya Mahallesi, 2022. Sokak GAP Bulvarı ile Mahmut TUNCER Caddesi arasında Ali Baba Parkının yanında bulunan yaklaşık 500 m2’lik taşınmazın, market veya unlu mamüller üretim ve satış yeri olarak 06/11/2019 Çarşamba günü Saat, 10:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi gereği Açık Teklif usulü ile Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılarak ihale ile kiraya verilecektir.

Kiralanan Yerin Evsafı Aylık Kira Bedeli
(+KDV )
Muhammen Bedeli (+KDV)
(120 Aylık)
Geçici Teminat (%3)
(10 Yıllık)
Çankaya Mah., 2022.Sok. GAP Bulv. ile Mahmut TUNCER Caddesi arasında Ali Baba Parkının yanında bulunan 500 m2’lik Taşınmaz, 10.000,00-TL+KDV 1.200.000,00- TL+KDV 36.000,00- TL

2- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100,00 TL’ (Yüz Türk Lirası) dır.
3- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’ de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ğ) Karaköprü Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
ı) İhaleye katılacak olanların en az 1 market çalıştırıyor olduğuna dair belge sunmaları, Sermayesi % 100 Kamuya ait olan şirketlerde bu şart aranmaz.
i) İhaleye katılacak olanların Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu belgelemek,
B) İstekli tüzel kişi ise bu belgelere ek olarak;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 05/10/2019 Salı günü saat,17:00’ye kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR