BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin yerleri kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan aşağıdaki tabloda yer alan kantin yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan aşağıdaki tabloda yer alan kantin yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
 4. Her bir yerin ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tastikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadı.r.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 9000 0120 0924 1000 0600 0030 nolu hesabına yatırılacaktır.
 5. İsteklilerde aranılan belgeler:
 1. İkametgâh ve tebligat belgesi,
 2. Sabıka kaydı 2018 tarihli,
 3. Oda sicil kaydı,
 4. İmza sirküleri noterden onaylı 2018 tarihli,
 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2018 tarihli,
 6. Vekilin imza sirküleri noterden onaylı 2018 tarihli,
 7. Vergi Numarası ve borcu yoktur ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait yazı 2018 tarihli, (7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun Kapsamında borcunu yapılandıran gerçek veya tüzelkişi yapılandırma belgesini ve yatırmış olduğu ilk taksit dekontunu da ihale komisyonuna sunmak zorundadır.)
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,
 9. SGK borcu yoktur belgesi veya tescil edimiş işyeri dosyasının bulunmadığına dair ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait yazı 2018 tarihli, (7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun Kapsamında borcunu yapılandıran gerçek veya tüzelkişi yapılandırma belgesini ve yatırmış olduğu ilk taksit dekontunu da ihale komisyonuna sunmak zorundadır.)
 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 12. İş Deneyim Belgesi,

1-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantin yeri için, İhale tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır kesintisiz ihale konusu iş ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarında kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesi,
2- Necatibey Eğitim Fakültesi kantin yeri için, İhale tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır kesintisiz ihale konusu iş ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarında kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesi,
3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kantin-kırtasiye yeri için,) İhale tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır kesintisiz Kamu kurum ve kuruluşlarında kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesi,

 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler idari şartnamenin 3.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
 2. Keyfiyet ilan olunur.

Sıra No Bulunduğu Yer
Cinsi
Alan M² Aylık Muhammen
Bedel
Yıllık
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli İhale
Tarih ve Saatleri
1 Necatibey Eğitim Fakültesi
Nef Kampüsü
Kantin 325m² Kapalı 1500m² Açık Alan --- 108.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
3.240,00-TL
19/10/2018 09:30
2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çağış Kampüsü
Kantin 285m² --- 73.950,00-TL
(%18 KDV Dahil)
2.218,50-TL 19/10/2018 10:30
3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Çağış Kampüsü
Kantin-Kırtasiye 107,8m² --- 36.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
1.080,00-TL 19/10/2018 11:30
4 Fen-Edebiyat Fakültesi
Çağış Kampüsü
Kırtasiye
36m²
2.250,00-TL(%18 KDV Dahil) 27.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)

810,00-TL

19/10/2018
14:30
Sıra No Bulunduğu Yer
Cinsi
Alan M² Aylık Muhammen
Bedel
Yıllık
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli İhale
Tarih ve Saatleri
5 Burhaniye Meslek Yüksekokulu
Kantin 40m² 236,00-TL.(%18 KDV Dahil) 2.832,00-TL. 84,96-TL. 19/10/2018
15:30
6 Sındırgı Meslek Yüksekokulu
Kantin 300m² 270,00-TL.(%18 KDV Dahil) 3.240,00-TL. 97,20-TL. 19/10/2018
16:00
7 Altınoluk Meslek Yüksekokulu
Kantin 50m² 177,00-TL.(%18KDV Dahil) 2.124,00-TL. 63,72-TL. 19/10/2018
16:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR