ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin kiralama ihalesi

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu içinde bulunan 135 m² alan 3 Yıl süre ile (36 Ay) kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Fatsa Meslek Yüksek Okulu Kantin Kiralama İhalesi İlanı

  1. İhale konusu işin niteliği yeri ve miktarı: Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu içinde bulunan 135 m² alan 3 Yıl süre ile (36 Ay) kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.

  2. Kira artış miktarı: Kantin alanının kira bedeli her yıl ÜFE oranında artırılarak ek kesin teminat alınır.

  3. Şartname ve eklerinin temini ve şartları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL ücret karşılığında Ziraat Bankası Ordu Akyazı Şubesinde bulunan İBAN = TR030001002327467493795191 nolu hesaba Kiracı Kurumun Adı, Vergi Numarası ve İhale adı açıklamada yer alacak şekilde dekont alınarak Başkanlığımızdan doküman temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını alması zorunludur.

  4. İhale Türü-Yeri, Tarih ve Saati: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 12/12/2018 tarihinde Saat 10:00’da Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  5. Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat bedeli: Muhammen bedel 3 yıl üzerinden 36 ay olarak hesaplanmış olup tahmin edilen kira bedeli KDV Hariç 82.800,00 TL’dir. Geçici Teminat tutarı 3 yıllık kira bedeli üzerinden alınacak olup 2.484,00 TL’dir. Geçici Teminat Ziraat Bankası Ordu Akyazı Şubesinde bulunan TR030001002327467493795191 nolu İban hesabına yatırılabilecektir. Geçici Teminat Mektubu verecek olan isteklilerin geçici teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine uygun olarak süresiz olacaktır.

  6. İsteklilerde aranılan belgeler :

a) İhaleye katılacakların mesleki faaliyetlerinden dolayı ve kantin şartnamesinin Özel Şartlar kısmında 19. Maddesinde yer alan hususlarda sabıkası bulunmadığına dair savcılık belgesi.

b) İhaleye katılabilme şartlarını taşıyanlardan ihaleye esas olan muhammen bedelin % 3’ü tutarı kadar geçici teminat yatırdığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu.

c) Tebligat yapılabilmesi için tebligat adresini belirtir yazı.

d) Vekâleten katılanlar için, Noterlikçe Düzenlenmiş vekaletname.

e) Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.

f) Kantin ve kafeterya işletmeciliği ile ilgili ustalık belgesi, kurs bitirme belgesi, sertifika, kalfalık belgesi, işletme kayıt belgesi veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmak.

g) İhaleye katılacak kişinin ihaleden men yasağı olmadığı dair ilgili meslek odası yazısı.

  1. Tekliflerin verileceği en son Tarih, Saat ve Yer: Teklifler 12/12/2018 tarihinde saat 10:00’ a kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu adresine verilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR