BALIKESİR SINDIRGI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kantin/kafeterya yeri kiraya verilecektir

BALIKESİR SINDIRGI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941337
Şehir : Balıkesir / Sındırgı
: 9
Yayınlandığı Gazeteler

SINDIRGI HABER 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9m2 Açık Alanlı Kantin 18 ay süreyle kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sındırgı Devlet Hastanesi Camicedit Mah. Balıkesir Cad. Sındırgı/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SINDIRGI DEVLET HASTANESİNDEN
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Sındırgı Devlet Hastanesi_Kantin ve Kafeterya
Taşınmaz no Mahallesi Pafta/Ada/Parsel Kiralanacak Kısım m² Kullanım Amacı Kiralama Süresi (Ay) Yıllık Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati
64309663 Camicedit 28.27.D.A. / 32 / 2 9m2 Açık Alan Kantin Kafeterya 18 (onsekiz) 3.500,00 900,00 19/02/2019 – 14:00


Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz, kafeterya yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir. Kiracı Hastane Krokisinde ve Kantin Yeri Haritasında belirtilen alana konteynır veya başka bir modüler sistemden 9 m2‘yi geçmeyecek şekilde taşınabilir bir yapı yapacaktır. Bu alan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Sındırgı Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda 19/02/2019 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 14:00’ te yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Sındırgı Devlet Hastanesi Camicedit mahallesi Balıkesir Cad. Sındırgı/BALIKESİR adresinde, Satınalma biriminde, bedelsiz olarak görülebilir ve/veya 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a. Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınmış onaylı adres belgesi); teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
b. Tebligat için yasal yerleşim yerinden farklı bir adres bildireceklerin bunun için Türkiye’de adres göstermeleri ve teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
ç. Geçici teminat makbuzu, nakit tutar olup, HALKBANK BALIKESİR MERKEZ Şubesi TR89 0001 2009 2410 0016 0003 60 IBAN nolu Sındırgı Devlet Hastanesi hesabına yatırılması ve makbuzunun teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
d.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına, vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi, teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
g. İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, HALKBANK BALIKESİR MERKEZ Şubesi TR89 0001 2009 2410 0016 0003 60 IBAN nolu Sındırgı Devlet Hastanesi hesabına yatırılan, doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz’un, teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
h.Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere, evrak kayıt birimine teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
k. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR