İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin işletmeciliği 3 yıllığına kiraya verilecektir

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037317
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : MERDİVENKÖY MAH. / MERDİVENKÖY
: 314
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSTANBUL 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merdivenköy Mevkii Dumlupınar Mah., Güney Yerleşke'de bulunan 314 m² kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNS PAFTA ADA PARSEL KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mevkii Dumlupınar Mah. Arsa 194 1270 12 314,00 3 (Üç) Yıl Güney Yerleşke Kantin İşletme Hakkını kullanmak üzere 216.000,00 6.480,00 23.08.2019 10:00


Madde 1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İstanbul ilinde bulunan mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Kira Şartnamesi satın alması zorunludur.

  1. Kira Şartnameleri ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke K Blok Zemin Kat (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

b. Teklifler, ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.
c. Kira Şartnamesi satış bedeli : 150,00 TL
Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.
Madde 4- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.
İhalelere Katılabilmek İçin;
a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde;
i- Geçici teminatı yatırmış olması,(Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı kanunun 27. maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir)
ii- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
iii- İsteklinin, İkametgâh Beyanının sunulması,
iv- İstekli adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişinin/kişilerin, noterlikçe tasdik edilmiş, istekli adına temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösterir vekâletname aslı veya fotokopisi ile imza sirkülerinin dosyasında sunulması,
v- İlgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
vi- Kira Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
vii- Kira Şartnamesinin satın alındığına daire belge örneğinin ihale dosyasında sunulması,
viii- Gerçek kişinin sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet sorgusundan alınan Adli Sicil Kaydı Belgesini ihale teklif dosyasında sunmaları,
viiii- İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması
b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde;
i- Noterlikçe tasdik edilmiş, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin yetkili olduğunu/olduklarını gösterir belge ve imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi,
ii- Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
iii- Geçici teminatı yatırmış olması,(Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı kanunun 27. maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir)
iv- Kira Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
v- Kira Şartnamesinin satın alındığına daire belge örneğinin ihale dosyasında sunulması,
vi-İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması
c) Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. Geçici teminatın nakit olarak ödenmesi halinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır. Bu yolla teminat yatıran istekliler dekontun aslını ihale dosyasına eklerler. Geçici teminat tutarı ihale edilecek taşınmaz bilgilerinin hizasında gösterilmiştir.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 4. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.
Madde 5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR