GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Kantar kiraya verilecektir

GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862507
Şehir : Kahramanmaraş / Göksun
Yayınlandığı Gazeteler

YAYLA GÖKSUN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Göksun Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


YENİ MAHALLE SANAYİ İÇERİSİNDE BULUNAN PARK VE ÇARDAK MAHALLESİNDE BULUNAN KANTAR KİRALANMASI İHALESİ.


1-İdarenin

  1. Adresi : Göksun Belediye Başkanlığı GÖKSUN/K.MARAŞ
  2. Telefon ve faks numarası : 0344 714 11 93


2-İhale konusu işin

  1. Yeni Mahalle Sanayi İçerisinde bulunan Park ve büfe yıllık 5.000,00 TL muhammen bedelle kiralanması işi.
  2. Çardak Mahallesinde bulunan kantarın 4.000,00 TL muhammen bedelle kiralanması işi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Göksun Belediyesi Toplantı Salonu.
b) Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Artırma Usulü
c) İhale Tarihi ve Saati : 01.10.2018 14:00
d)Katılım Olmaması Durumda İkinci İhale: 08.10.2018 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
4.2- Nüfus cüzdan sureti,
4.3- İkametgâh ilmühaberi,
4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,
4.5- Mevcut Kiracı ise Elektrik ve Kira borcu olmadığına dair belge,
4.6- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası belgesi;
4.7- Esnaflıkla uğraştığını gösteren, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi veya On beş gün içinde getireceğine dair taahhütnameyi,
4.8-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.
5- Kira süresi 2 yıldır.
6- Kira bedelinin 1 yıllık tutarı peşin olarak alınacak geriye kalan miktar ise ikinci yılın başında alınacaktır.
7- Kiracı idarenin yazılı izni olmadıkça kira alanında değişiklik yapamaz. .
8-İhale dokümanı Göksun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Birimi adresinde görülebilir ve 50 (Elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler ihale günü saat 12.00’ye kadar Göksun Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10-Geçici Teminatı muhammen bedelin % 10 oranından Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve belgenin ihalede ibraz edilmesi gerekir.
11-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
12- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR