KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kandıra Belediyesine ait 20 adet pazar yeri, işyeri ve cafe kiraya verilecektir

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2019 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.06.2019 12:30 Yazı İşleriu Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2.Kat Meclis toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

S.N. MAHALLESİ NO/NEVİ SÜRESİ MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TARİH/SAAT
01 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan Pazar yeri 02 nolu Pazar yeri 3 Yıl Yıllık 3.197,38TL+KDV 287,76TL 19.06..2019 15.00
02 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan Pazar yeri 03 nolu Pazar yeri 3 Yıl Yıllık 3.197,38TL+KDV 287,76TL 19.06.2019 15:05
03 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan Pazar yeri 05 nolu Pazar yeri 3 Yıl Yıllık 3.197,38TL+KDV 287,76TL 19.06.2019 15:10
04 Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan Pazar yeri 06 nolu Pazar yeri 3 Yıl Yıllık 3.197,38TL+KDV 287,76TL 19.06.2019 15:15
05 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan Büfe Büfe 3 Yıl Aylık 1.000,00TL+KDV 1.080,00TL 19.06.2019 15:20
06 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 01 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15:25
07 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 03 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15:30
08 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 04 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15:35
09 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 06 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15.40
10 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 07 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15:45
11 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 08 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15:50
12 Cebeci Mahallesi Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri 09 nolu satış yeri 3 Yıl 3 Aylık 3.000,00TL+KDV 270,00TL 19.06.2019 15.55
13 Kerpe Mahallesi 125 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan ve krokide sınırları belirlenmiş 500,00m2 lik (bina ve boş alanın) Çay Bahçesi Bay/ Bayan WC 3 Yıl Yıllık 174.192,12TL+KDV 15.677,29TL 19.06.2019 16:00
14 Kerpe Mahallesi Kaptan Cad. No:15 adresinde bulunan 70m2 WC ve yaklaşık 540m2 lik kullanım alanı olan alan OTOPARK 3 Yıl Yıllık 19.840,00TL+KDV 1.785,60TL 19.06.2019 16:05
15 Kerpe Mahallesi Sahil kısmında bulunan 07 nolu
ahşap dükkan
1 Yıl Aylık 520,00TL+KDV 187,20TL 19.06.2019 16:10
16 Akdurak Mahallesi 294 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan 03 nolu işyeri 3 Yıl Aylık 150,00TL+KDV 162,00TL 19.06.2019 16:15
17 Akdurak Mahallesi 294 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan 04 nolu işyeri 3 Yıl Aylık 150,00TL+KDV 162,00TL 19.06.2019 16:20
18 Akdurak Mahallesi 294 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan 05 nolu işyeri 3 Yıl Aylık 150,00TL+KDV 162,00TL 19.06.2019 16:25
19 Akdurak Mahallesi 294 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan 06 nolu işyeri 3 Yıl Aylık 150,00TL+KDV 162,00TL 19.06.2019 16:30
20 Kurtyeri Mah. Kumcağız Mevki sahil kesiminde bulunan yaklaşık 100m2 lik cafe ve önünde sınırlarla belirlenmiş olan kumluk alan Cafe ve Plaj 3 Yıl Yıllık 170.000,00TL+KDV 15.300,00TL 19.06.2019 16:35

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2.Kat Meclis toplantı salonunda 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif usulüyle ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
GERÇEK KİŞİLERDEN : 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgah Senedi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5-Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname,ve vekilin Noter imza beyanı 6- Kandıra Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi 7-İhale şartname bedeline ait makbuz ve her sayfası imzalı şartname örneği,8- Ortak katılımda Noter tasdikli Ortak Girişim Beyanı.
TÜZEL KİŞİLERDEN : 1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz, 3- Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- İhale şartname bedeline ait makbuz ve imzalı şartname örneği, 5-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı. 6- Kandıra Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi 7-Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.8- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
İhale Şartname Bedeli İmar ve Şehircilik. Müdürlüğün’den kiralama ihalesi şartnameleri ayrı ayrı 150,00-TL bedel karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacaktır.
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü 19.06.2019 Çarşamba günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR