KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeterya yeri kiraya verilecektir

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00867886
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : KAVACIK SUBAYEVLERİ MAH. / HASKÖY SUBAYEVLERİ
: 242
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 27.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 29.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
K.Subayevleri Mahallesinde imarın 33845 ada ile 33847 ada arasında kalan Deniz Dünyası Tesisi Alanı içerisinde bulunan 4.20 m x 8.30 m = 34.86 m² lik kapalı alan ve 14.80 m x 14.00 m = 207.20 m ² lik açık alan olmak üzere toplam 242,06 m² lik kullanım alanlı  1 adet Kafeteryanın kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 15:40
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye  Encümen  Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI


1 – İlçemiz K.Subayevleri Mahallesinde imarın 33845 ada ile 33847 ada arasında kalan Deniz Dünyası Tesisi Alanı içerisinde bulunan 4.20 m x 8.30 m = 34.86 m² lik kapalı alan ve 14.80 m x 14.00 m = 207.20 m ² lik açık alan olmak üzere toplam 242,06 m² lik kullanım alanlı 1 adet Kafeteryanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 3 ( üç ) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 24 / 10 / 2018 Çarşamba Günü saat 15.40 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır

3 - Muhammen Bedel : İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 3.000,00 TL/Ay+KDV dır.

4 - Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 3.240,00 TL. ( Üçbinikiyüzkırklira ) dir. ( 2886 sayılı D.İ.K. nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

Ayrıca ek teminat olarak nakit 30.000,00 TL. (OtuzbinTürkLirası) alınacaktır. İhaleye katılıp ihale üzerinde kalmayanların teminatları ihale sonrasında kendileri veya vekillerine iade edilecektir.

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

a - İhaleye iştirak Dilekçesi.
b - Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
c - İkametgah Belgesi.
d - Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
e - Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
f - Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
g - Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)
h - Kiracılık ilişkisinden dolayı ,Belediye ile icralık yada mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)
ı - Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
j - Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
k - Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar :

a - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b - Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR