ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeterya ve servis sunum alanı kiraya verilecektir

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862137
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : ULUÖNDER MAH. / ULUÖNDER
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR YENİGÜN 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
974 m2 lik kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:59 (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Kampüsü) Odunpazarı-ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü


Aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Müdürlüğümüze bağlı Yunus Emre Devlet Hastanesinin Binasında 974,00m2lik taşınmaz alanı Kafeterya Yeri ve Servis Sunum Alanı olarak 3(üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 25/09/2018 tarihinde saat 10:00 da Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN: i

İdarenin adı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü

Adres

Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:59 (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Kampüsü) Odunpazarı-ESKİŞEHİR

Telefon /Fax

02223201012 / 02223351565

2- İhale konusu Kiraya verilecek taşınmazın bilgileri:

İli

Eskişehir

İlçesi

Tepebeşı

Mahalle/Köyü

Uluönder Mh.

Mevkii/ Sk.

Salih Bozok Cd.

Pafta No/Cilt No

21M-1Vc/50

Ada No / Sayfa No

2323/4931

Paı-sel No / Sıra No

469/

Yüzölçümü

76.199,98m2

Hazine Payı

Tam

Cinsi

HASTANE

Niteliği

974 m2 lik kısmı Kantin Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.

3- İHALENİN:

Adı

Kafeterya ve Servis Sunum Alanının Kiralanması İhalesi

Yapılacağı Yer / Komisyon Toplantı Yeri

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kırmızı Toprak Mh. Atatürk Cd. No:59 (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Kampüsü) Odunpazarı-ESKİŞEHİR

Tarihi ve saati

25/09/2018 saat 10:00

Tahmini Bedeli (yıllık)

964.000,00TL (dokuzyüzaltmışdörtbinTL)

Geçici Teminat

200.000,00TL(ikiyüzbinTL)

Kiralama Süresi

3(üç) yıl


4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE TEKLİF ZARFINDA SUNULACAK BELGELER:

a. Kanuni İkametgâh Belgesi Son 6 ay içerisinde alınmış,
b. T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı ve arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
c. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,
d. TR65 0001 2009 3480 0005 0000 69 nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici Teminat.
e. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,
f. Tüzel kişiler için tüzel kişiliği gösterir belgeler (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)
g. Vekâletname ile teklif verilecekse noter onaylı vekâletname aslı, vekâletname ile teklif verenin imza beyannamesi.
h. İhale tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde alınmış en az bir yıl ve en az 600 yataklı bir sağlık tesisinde kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır. Söz konusu belgede hizmet verilen kamu kuruluşuna kira ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmadığına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.

5. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
İhale dokümanı, idarenin veya hastanenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir. İhale dokümanına bedel öngörülmediğinden idareden satın alınmasına gerek yoktur.
6. DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ ve İHALENİN YAPILMASI
İstekliler dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona teslim edeceklerdir. İstekliler zarflarını Komisyona zamanında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da gönderebilirler. Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir. İhalenin uygulanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 46 ve 47 maddeleri hükümlerine göre uygulanacaktır.
7. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR