KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya ve 2 adet tarla kiraya verilecektir

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926825
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 21.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait kafeterya ve tarlalar kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KAFETERYA VE TARLA KİRALANACAKTIR

1- Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kulu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihale edilmek suretiyle kiralanacaktır.
2- Kiralamaya konu olan kafeterya ve tarlalarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO

NİTELİK

KONUM

ADA

PARSEL

ALAN
(M2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

1

Kafeterya

Camikebir Mah.

219

46

90,00

10.800,00

324,00

25.01.2019

10:00

2

Tarla

Köstengil Mah.

101

97

16.636,54

500,00

15,00

25.01.2019

10:05

3

Tarla

Karacadere Mah.

117

15

79.223,18

2.000,00

60,00

25.01.2019

10:10

 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

 2. İhaleye katılmak için isteklilerin ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan evraklarla birlikte mesai saatleri içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi

 • Geçici Teminat

 • Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi ise)

 • İmza Sirküsü (Tüzel Kişi ise)

 • Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Yerleşim Yeri Belgesi

 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname,

 • Kafeterya için ihaleye katılacak olanların daha önce kafeterya. Lokanta. Çay bahçesi vb. işletme işlettiğini gösterir belge;

 • İhaleye katılanlar İdareye verilen belgelerin (Ticaret Sicil Gazetesi, Vekâletname, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, İşyeri Açılış Ruhsatı, Vergi Levhası…) aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini sunmaları gerekmektedir.

 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR