İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya olarak kullanılmak üzere iş yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir

İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşyeri ile İşyerinin kullanabileceği 220 m2'lik Orta Bahçe, Kafeterya olarak işletilmek üzere
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda (Başkanlık) 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Yalı Mahallesi L17b14a4d paftada yer alan Ayşe Mayda Spor Tesisleri içinde bulunan 74 m2'lik İşyeri ile İşyerinin kullanabileceği 220 m2'lik Orta Bahçe, Kafeterya olarak işletilmek üzere ; 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile Belediye Encümenince 21 Ağustos Çarşamba Günü saat 15:30'da Belediye Encümen Salonunda (Başkanlık) yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhalesi yapılacak taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00 TL olup, geçici teminatı 360,00 TL'dir.
3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.
İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler için;
a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi,
b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),
c) Tebligat İçin Adres Beyanı,
d) Vekil tayin edilenler için usulüne uygun vekaletname, imza sirküsü ve nüfüs cüzdanı örneği,
e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge.
f) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
h) Geçici teminatın verildiğine dair belge.
ı) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi”.
i)Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge.
Tüzel Kişiler için;
a)Teligata Esas Adres Beyanı,
b)İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Belgesi
c) Vergi Levhası,
d) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
e)İhaleye yetkili kılınan Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği,
f) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
g)İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge,
h) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
ı) Geçici teminatın verildiğine dair belge.
4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.
5- Kiralama İhalesi ile ilgili şartnameler ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname Bedeli 100,00 TL’dir.
6- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
Ö.Mustafa İNCE
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR