BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeterya kiraya verilecektir

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00863010
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SÖZ 16.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beşiktaş Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile
kiraya verilecektir.

MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ
1.700,00.-TL/AY+KDV 1.836,00.-TL 3 YIL (36 AY) BEŞİKTAŞ İLÇESİ LEVENT MAH. ÇİLEKLİ CAD. NO:34/1 25.09.2018/SALI – 13:00 KAFETERYA KİRAYA VERİLMESİ


B-Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 100,00-TL karşılığında alınacaktır.
C- İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

  1. Yasal İkametgâh belgesi
  2. Türkiye’de tebligat için adres belgesi.
  3. Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge. Gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge.
  4. Noterden onaylı imza sirküleri
  5. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
  6. Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği
  7. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan borcu olmadığına dair yazı.
  8. Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair onaylı hesap dökümü.
  9. Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
  10. Şartname alındısına ilişkin makbuz.


D-(c) Maddesinde belirtilen belgeler hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen salonu’nda hazır bulunulacaktır.
İlan olunur.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR