KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya kiraya verilecektir

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00858400
Şehir : Antalya / Kepez
Semt-Mahalle : TEOMANPAŞA MAH. / DÜDENBAŞI
: 200
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA GÜNDEM 06.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 12 parsel No:2’deki Mısır Çarşısı A1 nolu dükkanın önünde bulunan 1 adet Kafeterya yeri kiralanması
İşin Yapılacağı Yer
:
Kepez / Antalya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 12 parsel No:2’deki Mısır Çarşısı A1 nolu dükkanın önünde bulunan 1 adet Kafeterya yeri (İhale üzerinde kalan kişi veya kuruluşlar 200m2 alanlı ahşap ve sökülebilir mobilya grubunda yapılacak projeyi hazırlayıp Belediyemiz tarafından onaylandıktan sonra tüm masrafları kendisinin karşılaması şartı ile) ilk yıl aylık 7.000,00-TL+KDV muhammen bedelle 20/09/2018 tarih Saat:15.00’de 3 (üç ) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 252.000,00-TL’nin %10’u olan 25.200,00-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler:

GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı ,
 2. İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 4. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 5. İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 6. Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
 7. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

 1. Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
 2. 2018 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
 3. Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 5. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 6. İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 7. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler 250.00.TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.
İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 19.09.2018 tarih Saat:16:30'a kadar, Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR