KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya, çay bahçesi ve büfe kiralanacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907807
Şehir : Kocaeli / İzmit
Semt-Mahalle : YAHYAKAPTAN MAH. / YENİŞEHİR
: 836
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÖZGÜR KOCAELİ 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli İli sınırları içinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen iş yerlerinin, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleleri yapılarak işletilmelerinin kiraya verilmeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
13.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

 1. İhaleleri Yapan İdare: Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
a) Adresi: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon No: 0 (262) 335 13 07 - 0 (262) 335 15 88
c) Faks No: 0 (262) 335 55 40 - 0 (262) 335 41 86
d) web/e-mail: www.beldeas.com / bilgi@beldeas.com
 1. İhalelerin Konusu: Kocaeli İli sınırları içinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen iş yerlerinin, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleleri yapılarak işletilmelerinin kiraya verilmeleri.
 2. İhalelerin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü".
 3. İhalelerin Tarih ve Saatleri, Yeri: Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde; Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ.
 4. Diğer Bilgiler: İş yerlerinin, “adresleri, cinsleri, kullanım alanları, kiralama süreleri, kiralama sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, aylık ve toplam tahmin edilen kira bedelleri, geçici teminat bedelleri, iştirak teminatı bedelleri, ihale şartnamesi satış bedelleri, ihale teklif zarflarının son teslim tarih ve saatleri, ihalelerin tarih ve saatleri” hususlarındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 5. İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü) , Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ
İŞ YERLERİNE VE İHALELERE AİT BİLGİLER
S/N İş Yerlerinin Adresleri İş Yerlerinin Cinsleri İş Yerlerinin Kullanım Alanları İş Yerlerinin Kiralama Süreleri İş Yerlerinin Kiralama Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri İş Yerlerinin Tahmin Edilen Aylık Kira Bedelleri İş Yerlerinin Tahmin Edilen Toplam Kira Bedelleri İş Yerlerinin Geçici Teminat Bedelleri İş Yerlerinin İştirak Teminatı Bedelleri İş Yerlerinin İhale Şartnamesi Satış Bedelleri İhalelerin Teklif Zarflarının Son Teslim Tarih ve Saatleri İhalelerin Tarih ve Saatleri
1 Yahya Kaptan Mahallesi, Şehit Ergün Köncü Sokak, Bekirpaşa Girişi, Park Alanı İçi, No: 2 İzmit/KOCAELİ Kafeterya, Çay Bahçesi ve Büfe Kapalı: 216,91 m² Açık: 619,93 m² Toplam: 836,84 m² 2 Yıl 01/01/2019 - 31/12/2020 5.382,00 TL
+ K.D.V. (% 18)
129.168,00 TL + K.D.V. (% 18) 3.875,04 TL Oran (% 3) 64.584,00 TL Oran (% 50) 3.000,00 TL K.D.V. Dahil (% 18) 13/12/2018 Tarihi, Perşembe Günü ve Saat 10:00 a kadar 13/12/2018 Tarihi, Perşembe Günü ve Saat 10:00 da
2 Yahya Kaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi, D-100 Girişi, Park Alanı İçi, No: 1/1 İzmit/KOCAELİ Kafeterya ve Çay Bahçesi Kapalı: 181,25 m² Açık: 256,04 m² Toplam: 437,29 m² 2 Yıl 01/01/2019 - 31/12/2020 4.486,00 TL
+
K.D.V. (% 18)
107.664,00 TL + K.D.V. (% 18) 3.229,92 TL Oran (% 3)
53.832,00 TL Oran (% 50)
3.000,00 TL K.D.V. Dahil (% 18) 13/12/2018 Tarihi, Perşembe Günü ve Saat 11:00 a kadar 13/12/2018 Tarihi, Perşembe Günü ve Saat 11:00 da
7) İhalelere Katılabilme Şartları ile İstenilen Teminat ve Belgeler:

1) Gerçek Kişilerden:
 1. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge.
 2. Belde A.Ş.'ye borcu olmadığına ilişkin belge.
 3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına ilişkin belge.
 4. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 5. İştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 6. Noter onaylı imza beyannamesi.
 7. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k) ve l) fıkralarında belirtilen belgeler.
 9. İkametgah belgesi. (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur.)
 10. Vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi.
 11. Adli sicil belgesi.
 12. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel Kişilerden:
 1. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge.
 2. Belde A.Ş.'ye borcu olmadığına ilişkin belge.
 3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına ilişkin belge.
 4. Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 5. İştirak teminatı bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya Bankalardan/Özel Finans Kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.
 6. Noter onaylı imza sirküsü.
 7. Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin Noter onaylı vekaletnamesi ve Noter onaylı imza beyannamesi.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Ortak girişim olması halinde ortakları oluşturan kişilerin her birine ait olmak üzere; b), c), f), g), i), j), k), l), m) ve n) fıkralarında belirtilen belgeler.
 9. Oda sicil kayıt ve faaliyet belgeleri. (İlk ilan tarihi itibariyle olmalıdır.)
 10. Vergi levhası fotokopisi.
 11. İkametgah belgesi. (Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorunludur. Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
 12. Vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
 13. Adli sicil belgesi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
 14. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Tüzel kişiliğin yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)
8) Diğer Hususlar:
 1. İhale teklif zarfları yukarıda belirilen ihalelerin tarih ve saatlerine kadar İdareye verilir.
 2. Posta ile gönderilecek ihale teklif zarflarının da yukarıda belirtilen ihalelerin tarih ve saatlerine kadar İdareye ulaşması şarttır.
 3. İsteklilerin veya vekillerinin ihalelerde hazır bulunmaları artırma turlarına katılım için zorunludur.
 4. İdare ihaleleri yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 inci maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR