MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya amaçlı iş yeri kiraya verilecektir

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diriliş Mahallesi Siteler Kavşağında bulunan park içi 1 adet büfe,ile Kutludüğün Mahallesi Atatürk Meydanında bulunan park içerisindeki 1 adet kafeterya amaçlı işyeri işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mamak Belediye Başkanlık Binası 1. Kat 101 nolu Encümen salonunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İlçemiz sınırları içerisinde Diriliş Mahallesi Siteler Kavşağında bulunan park içi 1 adet büfe,ile Kutludüğün Mahallesi Atatürk Meydanında bulunan park içerisindeki 1 adet kafeterya amaçlı işyeri işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile 20.11.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Mamak Belediye Başkanlık Binası 1. Kat 101 nolu Encümen salonunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-Yukarıda adresi yazılı olan iş yerlerinin kiralama ihalesine ait Muhammen bedel, Geçici teminat tutarı, İhale günü ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3-Söz konusu ihaleye katılabilmek için Muhammen bedele ait Geçici teminat tutarı ile şartname bedeli ihale günü, en geç saat 11.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak Ödenti Belgesi ile belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçersizdir
4-İhaleye katılacak olan Gerçek kişiler, T.C kimlik numaralı kimlik belgesi ve resmi adres belgesi, şartname bedeli ve geçici teminat bedeli ödenti makbuzu, tüzel kişi ve kuruluşlar Ticaret Odasından veya bağlı bulundukları ilgili dernek kuruluşlarından alacakları üyelik belgesi veya faaliyet belgesini, imza sirkülerini, yetki belgesi, geçici teminat ve şartname bedeli ile ödenti makbuzlarını, Ortak ihaleye girecekler ise bu belgelerin yanı sıra Ortaklık belgesini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
5-İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan
6-Söz konusu işyerinin kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Şefliğinden görülebildiği gibi ayrıntılı bilgi alınabilir. İhaleye ait şartnameler bedel karşılığı verilecektir.
7-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yazılı beyan
YILLIK
ADRESİ: İŞYERİ: MUH.BED: % GEÇ. TEM: İHA.TAR: İHA.SAATİ SÜRE

1-Diriliş Mahallesi Büfe 7.200,00-TL 216,00-TL 20.11.2019 14:00 3 yıl
2-Kutludüğün Mahallesi Kafeterya 9.000,00-TL 270,00-TL 20.11.2019 14:05 1 yılİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR