İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy'de işyeri icradan satılıktır (Hisse satışı)

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927815
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : FİKİRTEPE MAH. / FİKİRTEPE
: 20
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/6288 ESAS
Muhammen Bedeli
:
140,023 TL
Birinci Satış Günü
:
04.03.2019 13:20
İkinci Satış Günü
:
01.04.2019 13:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
2017/6288
ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 3028 Ada, 5 Parsel, MERDİVENKÖY Mahalle/Köy,İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Merdivenköy mah. ,3028 Ada, 5 Parselinde ,589,00 m2 yüzölçümlü " arsa " niteliğindeki taşınmazın (Sabri YILMAZ hissesi 1323/37696 hissesi karşılığı 20,67 m2 olmak üzere ;ana taşınmazın bodrum+zemin+2 kat olarak yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Bodrum katta; 1 adet işyeri, zemin katta; 2 adet işyeri, normal katlarda her katta 2?,er adet daire olmak üzere toplam 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 2981 sayılı yasa kapsamındaki yapının ruhsat ve yapı kullanma izninin birlikte 20.01.1986 tarihinde alındığı tespit edilmiştir. Zemin katta bulunan 2 no?lu işyerinin kapalı olduğu, Afgan asıllı kişilerinin ikamet ettiği öğrenilmiş olup, 3 no?lu işyerinde lastik tamiriyle iştigal eden Cemal Kapıcı isimli kiracının bulunduğu tespit edilmiştir. 3 no?lu işyeri 2 bölmeden oluşmuş, zemini seramik duvarları plastik boyalıdır. Taşınmaz net 65,00 metrekare, brüt73,00 metrekaredir. Bodrum katı işyeri projesinden yapılan incelemeye göre net 81,60 m2, brüt 92 m2?dir. Katlara giriş kapısı demir doğrama, taşınmazın dış cephesi boyalıdır. İşyerlerine ait giriş kapıları PVC doğrama ve üzeri kepenklidir. Ruhsat ve yapı kullanma izninden alınan bilgiye göre toplam inşaat alanı 533,00 m2?dir. Gayrimenkulün arsası incelendiğinde;İcra dosyası içinde mevcut İstanbul Valiliği Kadıköy Kadastro Müdürlüğü?nden 07.07.2017 tarihli yazılarında; Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mah. 3028 Ada 5 Parsel Kadastro Paftası?na göre topoğrafik yapısı düz olup dikdörtgene benzer geometrik şekildir. Satışa konu taşınmaz ; 3028 Ada 5 Parsel no?lu taşınmaz Fikirtepe Mah. Hızırbey Cad. 'ne konumlu olup, taşınmazın çevresinde Atatürk Fen Lisesi, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi, Fikirtepe Yeni Camii bulunmaktadır. Taşınmazın imar durumuna göre riskli alanda kalmakta olup, ulaşım hareket noktalarına yakınlığı nedeni ile ilçenin yerleşik bölgelerinden sayılmakta, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : (Ana Taşınmaz) Kadıköy ilçeşi, Fikirtepe Mahallesi, Hızırbey Cad., 107-107/A-107/BB Dış Kapı No'da bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 589 m2
İmar Durumu : Kadıköy belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünden 11.07.2017 tarihinde alınan imar durumu; Kadıköy İlçesi Fİkirtepe Mah 283 pafta 3028 ada 5 parsel sayılı taşınmaz; 02.08.2013-27.01.2014-23.06.2014-03.11.2014 ve 28.12.2016 tastik tarihli, 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı ve Plan tadilatları kapsamında kalmaktadır.
Söz konusu 5 parseli de kapsayan 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nun 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı kararıyla “ RİSKLİ ALAN” olarak belirlenmiştir.Plan notlarının 7. Maddesinde “ planlama alanında imar durumu, kot-kesit ve inşaat istikamet rölevesi İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Planlama alanındaki arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin olarak; İmar Kanununun 15,16 ve 17ç maddekerş doğrultusunda parselasyon, ifraz tevhid, yola terk vb imar uygulamsına ilişkin iş ve işlenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecektir” denilmektedir.Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede; 20.01.1986 tarihli projesi bulunmaktadır.Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mah, Hızır Bey Caddesi 2017 yılı sokak rayiç bedeli: 3.363,66TL/m2
Kıymeti : 140.023,00 TL
(Sabri YILMAZ hissesi: 3.990.000,00 TL X(1323/37696 hissesi karşılığı 20,67 m2)= 140.023,00 TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 01/04/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6288 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR