İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İznik'te işyerleri ve kahvehaneler kiraya verilecektir

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945491
Şehir : Bursa / İznik
Yayınlandığı Gazeteler

İZNİK 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 22.02.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Yeşil Cami Mahallesi: Sanayi çarşısı 3. Blok No:9 adresine kayıtlı iş yeri,
Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:11 adresinde kayıtlı işyeri, Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:12 adresinde kayıtlı işyeri,
Elbeyli Mahallesi; No:51 adresinde kayıtlı kahvehane, No:14/C adresinde kayıtlı kahvehane,
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 151/A adresinde kayıtlı kahvehane, Hal Sahası No:151/F adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Müşküle Mahallesi; Yeni Kahvehane,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında yapılacaktır.
4-Yeşil Cami Mahallesi: Sanayi çarşısı 3. Blok N:9 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.
Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:11 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak Yeni Balık Pazarı No:12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi; No:51 adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. No:14/C adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 210,00 TL ( KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 250,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 151/A adresinde kayıtlı kahvehanenin aylık muhammen bedeli 650,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 775,00 TL’dir. Hal Sahası No:151/F adresinde kayıtlı işyerinin, aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal sahası D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir. Hal Sahası D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin, aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.
Müşküle Mahallesi; Yeni Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 670,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 798,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR