İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İznik'de işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909215
Şehir : Bursa / İznik
Yayınlandığı Gazeteler

İZNİK 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 14.12.2018 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 1.Blok No:3-14 adresinde kayıtlı iş yeri, Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:12-13-14 adresinde kayıtlı işyeri,
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:20 adresine kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E blok No:9 adresine kayıtlı çay ocağı, 1.Murat hamamı Çiniciler Çarşısı No:5 adresine kayıtlı iş yeri,
Boyalıca Mahallesi; Hal sahası 1. Blok No:6 adresinde kayıtlı iş yeri, Hal sahası Peronaltı No:19 adresinde kayıtlı iş yeri, Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
Drazali Mahallesi; 1. Kat Kahvehane,
Çamoluk Mahallesi; Köy Kahvehanesi,
Çamdibi Mahallesi; 1. Kat Kahvehane,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 1. Blok No:3-14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 670,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 798,00 TL’dir. Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:12-13-14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 850,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 1.013,00TL’dir.
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E blok No:9 Çay ocağının aylık muhammen bedeli 435,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 519,00 TL’dir. 1.Murat hamamı No:5 adresine kayıtlı iş yerinin, muhammen bedeli 240,00 TL olup %3 geçici teminatı 286,00TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal sahası 1. Blok No:6 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 262,00 TL’dir. Hal sahası Peronaltı No:19 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 262,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar B Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir. Hal sahası yeni dükkanlar D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 320,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.
Drazali Mahallesi; 1. Kat Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 160,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 191,00 TL’dir.
Çamoluk Mahallesi; Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 75,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; 1. Kat Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 315,00 TL (KDV Hariç) olup %3 geçici teminatı 376,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR