KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit Sosyal Güvenlik Merkezine ait 15 m² dükkan satılıktır

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mevkii, 448 Ada, 200 parsel üzerinde kayıtlı, 3.987 m² yüz ölçümlü tapu alanı içinde, 60/5280 arsa paylı, C/Bodrum kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm, tam hisseli Mesken nitelikli taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok.No:35 İZMİT /KOCAELİ adresinde, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

DOSYA NO: 2013/24181 TAKİP

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,

TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mevkii, 448 Ada, 200 parsel üzerinde kayıtlı, 3.987 m² yüz ölçümlü tapu alanı içinde, 60/5280 arsa paylı, C/Bodrum kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm, tam hisseli Mesken nitelikli taşınmazdır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mevkii, 448 Ada, 200 parsel üzerinde kayıtlı, 3.987 m² yüz ölçümlü tapu alanı içinde, 60/5280 arsa paylı, C/Bodrum kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm, tam hisseli Mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede, benzer özelliklere sahip konut amaçlı kullanılan yapılar çoğunluktadır. İlköğretim Okuluna, Ortaokula, Anadolu Lisesine, Sağlık Ocağına, Eczanelere, D-130 Karayoluna ve Karamürsel Belediyesine yakın konumdadır. Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaz; betonarme yapı tipinde ayrık nizam şeklinde inşa edilmiş olup 6 bloktan (A,B,C,D,E,F) oluşmaktadır. Toplamda 9 Adet Bağımsız Bölüm bulunmaktadır. C-Blok bina girişi Yiğit Sokak üzerinden ve bodrum kattan sağlanmaktadır. Karamürsel Belediyesinde bulunan projeye göre taşınmaz tek hacim (dükkan) şeklinde olup yasal bürüt alanı 15 m²’dir.
GAYRİMENKULUN DEĞERİ
Taşınmazın fiyatı emsal araştırması ve değerlendirmesi sunucunda m²’si 2.000-TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa değeri: 15 m² x 2.000-TL m² = 30.000,00-TL
Toplam değer: 30.000,00-TL muhammen bedelle (%7,5 teminat 2.250,00-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
Toplam değer: 30.000,00-TL muhammen bedelle (%7,5 teminat 2.250,00-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1-1.Artırma 12.11.2019 günü, saat 10.00-10.05 ’de, Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok.No:35 İZMİT /KOCAELİ adresinde, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonunda, yapılacak, muhammen bedelinin açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’ini bulması gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve yapılacak masrafları da karşılaması şarttır. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, 19.11.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci arttırmada teklif edilen bedelin rayiç bedelin %50’ını bulması şartıyla (takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüz icra satış servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur. 7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8-Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile satışa çıkarılır. Bu artırmada ilgililere her hangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arsındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre SGK İzmit Merkez Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK İzmit Merkez Müdürlüğü İcra Satış servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2013/24181 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR