KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit, Ömerağa'da 1/6 daire hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978582
Şehir : Kocaeli / İzmit
Semt-Mahalle : ÖMERAĞA MAH. / ÇARŞI
Bulunduğu Kat : 5
Bina Yaşı : 50
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2424 Talimat
Muhammen Bedeli
:
58,352 TL
Birinci Satış Günü
:
27.05.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
21.06.2019 14:30
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/2424 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, İzmit, 273 Ada, 73 Parsel, Ömerağa Mah.,5. kat,19 nolu bağımsız bölüm 3/50arsa paylı, Mesken Vasıflı Taşınmaz; Borçlunun 1/6 Hissesi Satılacaktır.,
Taşınmaz İzmit şehir merkezinde, alışveriş alanlarının yoğun olduğu, yaya trafiğinin yüksek olduğu bölgede, İnönü Caddesi ile Fethiye Caddesinin köşesinde yer almaktadır.
Taşınmaz 251,49 m2 arsa üzerine betonarme, karkas tarzda 5 katlı bina olarak inşa edilmiştir. İzmit Tapu Müdürlüğünde incelenen dosyasında proje görülmüş olmasına rağmen bağımsız bölüm numaraları mevcut değildir. Dosyasında kat irtifakı listesi de bulunamamıştır. Bilgisayar kayıtlarından yapılan incelemeye göre bağımsız bölüm numaralandırması 1. Kat olarak başlamış, 5. Katta tamamlanmıştır. Listeye göre en üst kat 5. Kat olarak belirtilmiş, bu katta sadece 19 bağımsız bölüm numaralı mesken olduğu anlaşıldığından bağımsız bölümün yeri buna göre teyit edilebilmiştir. Bina 50 yaşında olup dış cephesi mineral sıvalı, ortak alanlarda zeminler ve merdiven basamakları mozaik katkılı beton kaplama, duvarlar plastik boyalıdır. Ana taşınmazda yıpranma ve fonksiyonel eskime bulunmaktadır.
Bağımsız bölüm en üst katta brüt 100m2 kapalı alanlı 3+1 oda tipinde mesken olarak inşa edilmiş, 150m2 açık teras alanlıdır. Yerinde ise kapalı alan mimari projesi üzerinde değişiklikler yapılmış, açık teras ise PVC malzeme ile yer yer kapatılmış, mevsim şartlarına göre tamamı kapatılabilecek şekilde düzenlenmiş ve kiracı tarafından kafe olarak işletilmektedir. Eski imalat, esaslı tadilat gerektirir haldedir.
Adresi : Ömerağa Mah., Fethiye Caddesi, S.Tanaydın Ap. No:56 Daire:19 İzmit / KOCAELİ
İmar Durumu : İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünün 24.05.2017 tarihli rsmi imar durum yazısına göre parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " Tl Ticaret Alanı" kalmaktadır. Yapılaşma koşullan; Bitişik nizam 4 kat olarak belirtilmiştir. Mevcut imar paftasına göre parselin terki yoktur.
Kıymeti : 58.352,00 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
2 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, İzmit, 273 Ada, 74 Parsel, Ömerağa Mah., Çekme Kat, 30 nolu bağımsız bölüm 200/7000arsa paylı, Mesken Vasıflı Taşınmaz; Borçlunun 1/6 Hissesi Satılacaktır. ,
Taşınmaz kat irtifaklı, "Arsa" ana taşınmaz nitelikli, 328,00 m2 alanlıbina yaklaşık 40 yıllık olup, İzmit çarşı trafiğinin en yoğun olduğu İnönü Caddesine cephelidir,
Taşınmaz binanın son katında olup, caddeye bakan tarafının teraslı olduğu görülmüştür. Dairenin kapısı çalınmış, açan olmamıştır.
Kat irtifak projesi üzerinden inceleme yapılmıştır.bina 14.11.1974 tarihli ruhsat ile yapılmıştır, yaklaşık 40 yıllıktır, asansörü vardır, binada toplam 31 adet bağımsız bölüm vardır. Taşınmaz 1 yatak odası, salon, mutfak, tuvalet ve banyodan ibaret, yaklaşık 55 m2 alanındadır.
İmar Durumu : İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2017 tarihli yazısına göre dava konusu meskenin bulunduğu 273 ada 74 no.lu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde, Bitişik Nizam, 4 kat inşaat izni verilen Ticaret Alanında dır, küçük bir kısmı imar yolunda kalmaktadır, Kültür Varlıkları Koruma Alanında kalmaktadır, bu nedenle yapılacak her işlemde koruma kurulunun izninin alınması gerekmektedi
Kıymeti : 20.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2424 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
( İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR