KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Kiraz'da batar katlı işyeri icradan satılıktır

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063924
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / KİRAZ
: 70
Bölüm / Oda Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES DOĞUŞ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/224 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
140,000 TL
Birinci Satış Günü
:
03.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
02.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ
2018/224 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : İzmir ili, Kiraz İlçesi ,Yenimahalle Mahallesi ,260 ada, 1 parselde kayıtlı ana taşınmazın zemin kat 9 nolu bağımsız bölümüdür.Ana taşınmaz üzerinde batar katları da bulunan tek katlı 10 ayrı işyeri bulunmaktadır.Ana taşınmazın parsel yüzölçümü 798 metrekare, bağımsız bölümün arsa payı ise 1/10'dur.Taşınmaz, betonarme tarzda imal edilmiştir.Taban alanı yaklaşık 50m2 olan işyerinin, 20 m2 büyüklüğünde batar katı vardır.Ayrıca işyerinin ön bahçesi konumunda olan yaklaşık 25 metrekarelik alanın üzeri ve kısmen çevresi kapatılarak işyerinin kullanım alanına dahil edilmiştir. İşyerinin zemini grobeton kaplı olup, camekan doğramaları demir profil malzemeden imal edilmiştir. Demir profil merdiven ile ulaşılan batar kat ise, ofis ve tuvalet olarak düzenlenmiştir.Ancak tuvalet kaba inşaat halindedir. İşyeri, keşif tarihi itibariyle oto tamirhanesi olarak kullanılmaktadır Elektrik ve şebeke suyu ile belediye altyapı imkanlanndan faydalanmaktadır.Taşınmaz, ilçe küçük sanayi sitesi içerisinde Özmen sokağa cepheli kortumda yer almaktadır. Belediye İmar Müdürlüğünden yapılan harici araştırmaya göre 12.12.2003 tarihinde iskan ruhsatı aldığı anlaşılmaktadır.Malın muhammen bedeli 140.000,00 TL olup KDV oranı %8'dir
1. Satış Günü : 03/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (30 Aralık 2018 tarih ve 535 sayılı ve 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları gereği KDV oranı %8 olup, ihale alıcıları tarafından KDV bedelinin 31/12/2019 tarihinden sonra yatırılması halinde yürürlükteki KDV oranı uygulanacaktır. )
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/224 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR