KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Kemalpaşa'da fabrika icradan satılıktır

KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035237
Şehir : İzmir / Kemalpaşa
Semt-Mahalle : ANSIZCA MAH. / KEMALPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 04.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/811 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
4,215,711 TL
Birinci Satış Günü
:
23.09.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
23.10.2019 11:00
Satış Yeri
:
ESKİ BELEDİYE CAD NO 4 ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ÜST KAT GİRİŞ HOLÜ KEMALPAŞA İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KEMALPAŞA
İCRA DAİRESİ
2015/811 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, Ansızca mahallesi 178 Ada, 2 Parsel Taşınmaz hisseli olup borçlular adına kayıtlı bulunan hisseler satışa çıkarmıştır her iki borçlunun da taşınmaz üzerinde ayrı ayrı 653569/1838556 hisseleri mevcut taşınmazın kalan hissesi KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE aittir, Taşınmaz 8 Eylül Öteyaka Sokak üzerinde yer almaktadır, İzmir Ankara asfaltına 750 mesafede olup çevre yoluna 1700 m yine kemalpaşa merkeze 2250 m mesafede yer alır, taşınmaz kemalpaşa organize sanayi bölgesi içerisinde yer alır, taşınmazın üzerinde fabrika binası , yine enjeksiyon binası, idari bina ve ek bina şeklimde yapılar mevcuttur, kapalı alanları toplamda 2520 m2 dir, yanlız bu yapılardan ek bina olarak imal edilen yapı yaklaşık 400 m2 olup kaçak olup yapı ruhsatı yoktur, fabrika binası 1250 m2 alana sahip olup tabanı mozaik kaplıdır, uzay kafes çatıya sahip olup, çatı kaplaması sandviç paneldir, enjeksiyon binası 750 m2 olup zemin mozaik kaplıdır, uzay kafes çatıya sahip olup, sandviç panel kaplıdır. idari bina yaklaşık toplamda 520 m2 olup, zemin 1. kattan oluşur , zeminde giriş holü antre doktor odası erzak deposu mutfak yemek hane soyunma odaları duş ve wc bulunur, ıslak zeminler seramik kaplıdır. duvarları boyalıdır ikinci katta idari bölümlerinden oluşan odalar mevcuttur. taşınmazın kapalı alan dışında kalan bölümleri beton kilit taşla kaplı olup çevre duvarı vardır. taşınmazın üzerinde yer alan elektrik ekipmanları değerlendirmeye katılmış olup yaklaşık 139.000,00 TL değerindedir, taşınmazın hidrofor sistemi değerlendirmeye katılmış olup yaklaşık 20.000.00 TL değerindedir. taşınmaz tüm belediye hizmetinden eksiksiz yararlanır
Taşınmazın beyanlar hanesinde 21/11/2017 tarihli 13545 yevmiye nolu "4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez." şerhi ile "Katılımcı geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." yer almaktadır. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun'un "Arsa Satışları" başlıklı 15. Maddesinin 3'üncü fıkrası ile "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikli ödenmesi koşuluyla bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satılabilir." Hükmü gereğince kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine satış şartlarında yer verilmiştir.
Yüzölçümü : Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında 9.192,78 m2 olarak gözükse de satışa dosyamız borçlularına ait 6.535,70 m2 çıkmıştır (borçluların hissesine tekabul eden metrekaredir)
İmar Durumu : Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 08/02/2018 tarih ve 1215 sayılı yazısı ile Çevre şehircilik Bakanlığının 16/11/2015 tarihli onayı ile 1/100.00 İzmir Manisa planlama bölgesi çevre düzeni planında Organize Sanayi bölgese kapsamında kalmakta olup, Kemalpaşa Organize sanayi bölgesinde E:0.70 Hmax Serbest yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 4.215.711,70 TL satışa çıkartılan hisselerin değeridir
KDV Oranı : %18
Taşınmazın kaydında yer alan şerhler : Taşınmazın tapu kaydında açıklamalar kısmında 3. Derece Arkeolojik sit alanıdır beyanı yazmaktadır
Yine kaytında 75.000,00 TL bedel karşılığında Plastik Galvono Teknik San Ltd Şti lehine 01/07/2015 den itibaren 5 yıl süre ile kira şerhi vardır
1. Satış Günü : 23/09/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 23/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ESKİ BELEDİYE CAD NO 4 ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ÜST KAT GİRİŞ HOLÜ KEMALPAŞA İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma sureti ile yapılacak olup Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeni ile parseli icradan açık artırma yolu ile alacak yeni malikin OSB Kanununun 15. Maddesi ve ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 101. 102. Ve 109. Maddeleri uyarınca Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinden Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi Alması gerekmektedir.
KATILIMCI KOŞULLARI: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. maddesi “OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” Şeklindedir.Taşınmazın icra satışları dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacak olup," Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği: borç nedeniyle satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB.)'nın kuruluş protokolünde (ana sözleşmesinde) öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılmaktadır. İhaleye girecek olanların OSB uygulama yönetmeliği 101. Maddesinde belirtilen Kurulamayacak tesisler kapsamında bulunmaması gerekir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar bu nitelik ve koşullara sahip olarak ve bu nitelik ve koşulları bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 106 .maddesinin 2 .fıkrası uyarınca Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur" şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır. Hükmüne yer vermiştir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109.maddesinin 5.fıkrası uyarınca katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB alacaklarını öncelikle ödenmesi koşulu bulunmaktadır. Ayrıca ihale usulü satışlarda ihaleye girecek olanların 08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kurulamayacak Tesisler” başlıklı 101.maddesi kapsamında bulunmaması gerekmektedir.
OSB Uygulama Yönetmeliği 9.Bölüm OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, tesislerde Aranacak Nitelikler, Arsa Tahsis ve Satışları : Kurulamayacak Tesisler: Madde 101-(Değişik RG 08.08.2012-28378) (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafıve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB; karma OSB’lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."
Temel Şartlar: MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Başkalarına Devir: MADDE 109 – (1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.
2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/811 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR