İZMİR KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Karşıyaka/Şemikler'de 54 m² dükkan icradan satılıktır

İZMİR KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980914
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Semt-Mahalle : ŞEMİKLER MAH. / NERGİZ
: 54
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1075 Esas
Muhammen Bedeli
:
420,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.06.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
22.07.2019 10:00
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
1. İCRA DAİRESİ
2018/1075 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mah, 485 Cilt, 48974 Sayfa, 26079 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 330,00 m² Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği "ARSA" olan, Zemin Kat, 19 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 1790/24000 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "DÜKKAN" olan taşınmaz.Tam Hisseli.Adresi: Şemikler Mahallesi Erdoğan Akkaya Sokak No: 121/D KARŞIYAKA/İZMİR
İmar Durumu : Karşıyaka Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/11/2018 tarih ve E.20244 sayılı yazısında ana taşınmaz parsel ile ilgili olarak “26079 ada 5 nolu parsel, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesine göre düzenlenmiş olup tamamına inşaata uygun, bitişik nizam 6 kat gabarili konut adasına isabet etmekte olup, parselin Kentsel Dönüşüm Alanına isabet etmediği” bağımsız bölüm ile ilgili olarak ise “brüt alan 63 m², net alanı 54,20m² dir”denilmektedir. Taşınmazın 06/04/2012 tarihli ilk Yapı Ruhsatı ve 25/10/2013 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur.
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
Hali Hazır Durumu : Taşınmaz doğrusal olarak Şemikler Anadolu Lisesine 220m, Demirköprü İzban İstasyonuna 350m, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 370m mesafede yer almaktadır. Köşe parsel özellikli olup; Erdoğan Akkaya sokak, 1671 ve 6253 sokaklar ile çevrilidir ayrıca düz ve eğimsiz bir arazi yapısına sahiptir Çevresi konut ve iş yeri yoğunluklu bir yapılaşmaya sahip olup orta ve gelir gurubuna hitap eden bir mevkide yer almaktadır. Temel belediye ve kamu hizmetlerinden (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri) yararlanmaktadır. İzmir ili, Şemikler Mahallesi, 26079 ada, 5 parsel üzerinde; bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan ibaret betonarme yer almaktadır. Binanın bodrum katında sığınak ve otopark, zemin katında 9 adet “dükkan” niteliğinde, üst katlarda ise 15 adet mesken niteliğinde bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada Doğalgaz tesisatı mevcuttur. Yapı fiili olarak 6 yaşında olup bu hali ile IIIB yapı sınıfına dahil ve yapı yıpranma oranı %10 dur. (19) Bağımsız bölüm numaralı dükkan niteliğindeki taşınmaz; binanın zemin katında batı cephesinde yer almaktadır. Bağımsız Bölüm; 1 dükkan ve 1 WC mahallerinden ibaret olsa da alüminyum camlı doğrama ile 4 adet ofis tarzı bölüm oluşturulmuş, toplam 63,00m² brüt, 54,20m² net alana sahiptir. Dükkanın 4,25m ön, 4,40m arka cephe olmak üzere çift cephelidir. Dükkanın ön cephesi ısı camlı alüminyum doğramadır. Zeminin tamamı seramik kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, tavan ise asma tavandır. WC nin zemin ve duvarları seramik kaplı olup tam ayak lavabo ve klozet mevcuttur. Dükkanın içindeki bir bölümde mutfak dolap ve tezgahı mevcuttur. Isınma klima ile sağlanmaktadır.
1. Satış Günü : 27/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR300001500158007290494473 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1075 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 09/04/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

2/2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR