İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İvrindi muhtelif mahallelerinde taşınmazlar kiraya verilecek ve satılacaktır

İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01055402
Şehir : Balıkesir / İvrindi
: 129
Yayınlandığı Gazeteler

İVRİNDİ MERCEK 23.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇAY OCAĞI VE KAHVEHANE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İvrindi Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan,

  1. İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde Bulunan çay ocağı,
  2. İlçemiz Hüseyinbeyobası Mahallesinde bulunan kahvehane,

2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

  1. İlçemiz Kocaeli Mahallesinde bulunan tarla,

2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.Satış ve kira ile ilgili ihale Tarih- saatleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici teminatları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

KİRALANACAK ÇAYOCAĞI VE KAHVEHANE İLANI

S.NO MAHALLESİ MEVKİİ- ADA-PARSEL VE M2 MUH. BEDEL İHALE
TARİHİ/SAATİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA MÜDDETİ
1 Kurtuluş Mahallesi Kavak Dibi Mevkii 78 ada 31 parselde bulunan düğün salonunun çay ocağı kira ihalesi 500,00 - TL (AYLIK) 04/10/2019
14.30
540,00-TL
3 YIL
2 Hüseyinbeyobası Mahallesi Köyiçi mevkii 217 ada 4 parselde bulunan 129,22 m2 kahvehane kira ihalesi 200,00 – TL
(AYLIK)
04/10/2019
14.35
216,00-TL
3 YIL


SATIŞI YAPILACAK TARLA

S.no İlçesi Mahallesi Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen bedeli (TL) Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Başlangıç Saati
1 İvrindi Kocaeli İnçayırı 154 56 30.495,94 764.898,50 22.947,00 04/10/2019 14.40


İSTENİLEN BELGELER
1) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi varsa elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair İvrindi Belediyesinden alınmış belge,
2)Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı varsa elektronik posta adresi beyanı,
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair İvrindi Belediyesinden alınmış belge, İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat:12.00’a kadar İvrindi Belediyesi Muhasebe Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR