AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri ve ATM alanı kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00895184
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 16.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SES 21.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet ticarethane ve 1 adet ATM alanının kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 14:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

I-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık —Sıra No:3; I (Bir) yıllık- süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine İstinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

7 Umurlu Mah. Esnaf Sitesi
580 Ada ı Parsel No:12
44.01 Ticarethane 28.11.2018 14:40 2.400,00 TL 216,00 TL.
8 Umurlu Mah. Esnaf Sitesi
580 Ada ı Parsel No:13
44.01 Ticarethane 28.11.2018 14:45 2.400,00 TL
+ KDV
216,00 TL.
9 Umurlu Mah. Esnaf Sitesi
580 Ada I Parsel No:14
88.01 Ticarethane 28.11.2018 14:50 4.320,00 TL
+ KDV
388,80 TL.
10 Dalama Mah.
2875 Parsel
6.00 ATM Alanı 28.11.2018 14:55 4.200,00 TL 378,00 TL.
11 Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri C
Blok No:12
14.00 Ticarethane 28.1 1.2018 15:00 4.920,00 TL 442,80 TL.
12 Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri C
Blok No:13
14.00 Ticarethane 28.1 1.2018 15:05 4.920,00 TL 442,80 TL.
13 Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri D
Blok No:1
17.11 Ticarethane 28.1 1.2018 15:10 5.400,00 TL
+ KDV
486,00 TL.
14 DalamüYeniköy Mah. 732
Parsel No:282
96.00 Ticarethane 28.11.2018 15:15 2.400,00 TL 216,00 TL.

2-İhale 28/11/2018 Çarşamba günü saat 14.05'de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.
3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlanReklam, Ç. T. V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00'ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.
5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL'lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 'ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
- İş bu ilan 5 (Beş) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR