BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri kiraya verilecektir

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 (otuzdört) adet işyeri, 3 (üç) adet ahşap büfe, ve 2 (iki) adet Aile Sağlığı Merkezinin 3(Üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 09:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

SIRA NO MAHALLE CADDE/SOKAK YÜZÖLÇÜM (M2) TAŞINMAZIN NİTELİĞİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLAN ŞEKLİ VE ADEDİ DOSYA BEDELİ (TL)
1 Cumhuriyet Ressam Mehmet Caddesi No:20/A 68.00 İşyeri 500,00 540,00 Şehir içi gazetede iki defa Kaymakamlık ve Belediye İlan Panosunda bir hafta 100,00
2 Bozhane Bayırbaşı Sok. No:4/A . 192 İşyeri 800,00 864,00 150,00
3 Öğümce Seniye İsmail Hanım Caddesi No:44/A 41 İşyeri 550,00 594,00 150,00
4 Öğümce Seniye İsmail Hanım Caddesi NO:65/A 20 İşyeri 400,00 432,00 100,00
5 Öğümce Seniye İsmail Hanım Caddesi No:65/C 60 İşyeri 550,00 594,00 150,00
6 Paşamandıra Demirkapı Cad. No:5/4 72 İşyeri 300,00 324,00 100,00
7 Paşamandıra Paşamandıra Caddesi No:67 3100 İşyeri 6.700,00 7.236,00 550,00
8 Polenezköy Seyri Caddesi No:4/B 66 İşyeri 1.400,00 1.512,00 250,00
9 Zerzevatçı Şehit Cengiz Caddesi No:40/A 26 İşyeri 450,00 432,00 100,00
10 Zerzevatçı Şehit Cengiz Caddesi No:53 70 İşyeri 250,00 270,00 100,00
11 Mahmutşevketpaşa Fevzi Çakmak No:6 Bodrum Kat 251,80 İşyeri 1.700,00 1.836,00 250,00
12 Akbaba Maraş Cad. No:27 9,00 Ahşap Büfe 500,00 540,00 150,00
13 Tokatköy Mezbaha Sok. No:46/3 9,00 Ahşap Büfe 430,00 432,00 100,00
14 Göksu Dr. Ömer Besim Paşa Cad. No:57/2 9,00 Ahşap Büfe 525,00 567,00 11 100,00
SIRA NO MAHALLE CADDE/SOKAK YÜZÖLÇÜM (M2) TAŞINMAZIN NİTELİĞİ AYLIK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLAN ŞEKLİ VE ADEDİ DOSYA BEDELİ (TL)
15 Tokatköy Tokatköy Mah. Sultanaziz Cad. No:226 550,00 ASM 1.800,00 1.944,00 Şehir içi gazetede iki defa Kaymakamlık ve Belediye İlan Panosunda bir hafta 250,00
16 Yenimahalle Yenimahalle Mah. Dr. Ömer Besimpaşa Cad. No:57 370,00 ASM 1.800,00 1.944,00 250,00
17 Ortaçeşme Spor Caddesi No:16 (2.Normal Kat+ Çatı Kat ) 373 İşyeri 380,00 410,40 100,00
18 Bozhane Çarşı Caddesi No:6/B 18,50 İşyeri 350,00 378,00 100,00
19 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/A 12,25 İşyeri 800,00 864,00 150,00
20 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/B 13,30 İşyeri 810,00 874,80 150,00
21 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/C-C1 26,45 İşyeri 1.400,00 1.512,00 250,00
22 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/D-D1 29,20 İşyeri 1.650,00 1.782,00 250,00
23 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 90/C-D 24,65 İşyeri 1.550,00 1.674,00 250,00
24 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 90/E 12,15 İşyeri 800,00 864,00 150,00
25 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 90/H 12,15 İşyeri 790,00 853,20 150,00
26 Yalıköy Çayır Caddesi No: 21/C-D 79,50 İşyeri 2.500,00 2.700,00 300,00
27 Yalıköy Çayır Caddesi No: 23/B 60,00 İşyeri 1.450,00 1.566,00 250,00
28 Yalıköy Çayır Caddesi No: 23/C 19,50 İşyeri 1.100,00 1.188,00 200,00
29 Yalıköy Çayır Caddesi No: 23/E 19,50 İşyeri 930,00 1.004,40 150,00
30 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/B 13,30 İşyeri 550,00 594,00 150,00
31 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/D-D1 26,60 İşyeri 1.650,00 1.782,00 250,00
32 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/F 12,15 İşyeri 675,00 729,00 150,00
33 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/H-1 26,60 İşyeri 1.720,00 1.857,60 250,00
34 Kavacık Kürşat Caddesi No:8/C 16,00 İşyeri 1.050,00 1.134,00 200,00
35 Kavacık Kürşat Caddesi No:8/D 16,00 işyeri 1.050,00 1.134,00 200,00
36 Kavacık Kürşat Caddesi No:9/C 20,00 işyeri 1.300,00 1.404,00 200,00
37 Kavacık Kürşat Caddesi No:11/B 15,00 işyeri 950,00 1.026,00 150,00
38 Kavacık Kürşat Caddesi No:11/C 17,00 işyeri 1.050,00 1.134,00 200,00
39 Kavacık Kürşat Caddesi No:11/D 15,00 işyeri 950,00 1.026,00 150,00


Belediyemize ait olan yukarıdaki listede Aylık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre;

 • 15. sıradan 16. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde Saat:09.15’de,
 • 12. sıradan 14. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde Saat: 09.30’da,
 • 1. sıradan 11. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde Saat: 09.45’de,
 • 17.sıradan 25. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde saat: 10.15’de,
 • 26.sıradan 33.sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde saat: 10.45 ‘de,
 • 34.sıradan 39. Sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde saat : 11.15’de, Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda 34 (otuzdört) adet işyeri, 3 (üç) adet ahşap büfe, ve 2 (iki) adet Aile Sağlığı Merkezinin 3(Üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

İsteklilerin;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair Vezne makbuzu veya teminat mektubunu,
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 4. Özel kişiler ve Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ikametgâh senedi ve nüfus cüzdanı örneği,
 5. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2018 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2018 yılı Ticaret Odası Belgesini,
 6. İstekliler vergi borcu olmadıklarına ilişkin herhangi bir Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi(www.gib.gov.tr) üzerinden aldığı borcu olmadığına dair belge,
 7. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,
 8. Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, Belediyemize sunacaktır.
 9. İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 18 Aralık 2018 tarih ve saat: 17,00’ye kadar temin edebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR