ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri ihale ile kiraya verilecektir

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860600
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : BUCAK MAH. / BAHCELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU VİZYON 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU VİZYON 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif nitelikte 17 adet işyerinin kiraya verilmesine dair ihale ilanı
İşin Yapılacağı Yer
:
Şarkiye Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLAN METNİ


1-Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi Pazartesi Pazarı içerisinde bulunan 23 m2 çay ocağı 1 yıllığına,
2-Mülkiyeti Belediyemize ait Şarkiye Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi üzerinde Tahıl Pazarı yanında 227 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan 114/1 A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R nolu 11.25 m2'lik 16 adet işyeri 3 yıllığına,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
3-Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında alınacaktır.
4-İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Sıra Mevkii Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi/Günü
PERŞEMBE
İhale Saati
1 Bucak Mahallesi Pazartesi Pazarı 23m2 Çayocağı 7.333,50 TL 220,00 TL 20/09/2018 09:00
2 Tahıl Pazarı 114/1-A Nolu 11.25m2 İşyeri 5.850,00 TL 175,50 TL 20/09/2018 09:10
3 Tahıl Pazarı 114/1-B Nolu 11.25m2 İşyeri 4.400,00 TL 132,00 TL 20/09/2018 09:20
4 Tahıl Pazarı 114/1-C Nolu 11.25m2 İşyeri 4.400,00 TL 132,00 TL 20/09/2018 09:30
5 Tahıl Pazarı 114/1-D Nolu 11.25m2 İşyeri 3.700,00 TL 111,00 TL 20/09/2018 09:40
6 Tahıl Pazarı 114/1-E Nolu 11.25m2 İşyeri 3.700,00 TL 111,00 TL 20/09/2018 09:50
7 Tahıl Pazarı 114/1-F Nolu 11.25m2 İşyeri 3.700,00 TL 111,00 TL 20/09/2018 10:00
8 Tahıl Pazarı 114/1-G Nolu 11.25m2 İşyeri 4.500,00 TL 135,00 TL 20/09/2018 10:10
9 Tahıl Pazarı 114/1-H Nolu 11.25m2 İşyeri 5.300,00 TL 159,00 TL 20/09/2018 10:20
10 Tahıl Pazarı 114/1-I Nolu 11.25m2 İşyeri 4.400,00 TL 132,00 TL 20/09/2018 10:30
11 Tahıl Pazarı 114/1-K Nolu 11.25m2 İşyeri 5.600,00 TL 168,00 TL 20/09/2018 10:40
12 Tahıl Pazarı 114/1-L Nolu 11.25m2 İşyeri 5.300,00 TL 159,00 TL 20/09/2018 10:50
13 Tahıl Pazarı 114/1-M Nolu 11.25m2 İşyeri 5.300,00 TL 159,00 TL 20/09/2018 11:00
14 Tahıl Pazarı 114/1-N Nolu 11.25m2 İşyeri 5.300,00 TL 159,00 TL 20/09/2018 11:10
15 Tahıl Pazarı 114/1-O Nolu 11.25m2 İşyeri 5.300,00 TL 159,00 TL 20/09/2018 11:20
16 Tahıl Pazarı 114/1-P Nolu 11.25m2 İşyeri 7.600,00 TL 228,00 TL 20/09/2018 11:30
17 Tahıl Pazarı 114/1-R Nolu 11.25m2 İşyeri 8.400,00 TL 252,00 TL 20/09/2018 11:40


5-İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir)gün önce saat 15:00’a kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İhaleye Katılabilme Şartları:

 1. Gerçek Kişiler:
 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

B)Tüzel Kişiler:

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR