KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri satışı yapılacaktır

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874328
Şehir : Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu
: 80
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAHRAMANMARAŞ MANŞET 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40+40 m²  2 katlı dubleks işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI


İlçe Mahalle


Ada
Parsel


Encümen Karar
Ve No


İhale Tarih ve Saati


Yüzölçümü
(m²)


Tamamının Muhammen Bedeli


Geçici Teminat


İmar durumu


İhale türü


Ödeme şekli


Onikişubat Hayrullah


1837/4


25.09.2018
2018/568


23.10.2018
14:00


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/6


25.09.2018
2018/569


23.10.2018
14:05


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/7


25.09.2018
2018/570


23.10.2018
14:10


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/8


02.10.2018
2018/589


23.10.2018
14:15


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat
Hayrullah


1837/9


25.09.2018
2018/579


23.10.2018
14:20


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat
Hayrullah


1837/13


25.09.2018
2018/571


23.10.2018
14:25


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat
Hayrullah


1837/15


25.09.2018
2018/572


23.10.2018
14:30


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/16


11.09.2018
2018/538


23.10.2018
14:35


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/17


11.09.2018
2018/539


23.10.2018
14:40


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/18


11.09.2018
2018/540


23.10.2018
14:45


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit


Onikişubat Hayrullah


1837/20


11.09.2018
2018/541


23.10.2018
14:50


40+40 m² 2 katlı dubleks işyeri


300.000,00 TL


9.000.000, TL


Toptan ticaret alanı h:max=10,50


2886
(45.m açık)


1/3 ü peşin geriye kalanı 8 eşit taksit

 1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 2. İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

 3. İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

 4. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak olup, 2 taksit üst üste ödenmediği takdirde ihale kararı iptal edilecektir.

 5. İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumu yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

 6. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 7. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

  1. Tedavüldeki Türk parası

  2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

  3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

  4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

 8. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İkametgâh belgesi,

  2. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

  3. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

  4. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

  5. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

  6. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

  7. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

  8. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

 9. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

 1. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

 2. Burada yazılı olmayan hususlar 2886 sayılı yasa hükümlerine tabidir.

 3. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR