İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri, mesken ve dükkanların satışı yapılacaktır

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859718
Şehir : Hatay / İskenderun
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÜN 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ GÜN 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskenderun Belediyesi encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

İlçesi Dosya No Mıntıka Parsel No Adres Blok No Kat B.B.N Cinsi Arsa Payı/Payda Fiili Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL İhale Tarihi İhale Saati

1

İskenderun
27.08.2018-E.944
2. Mıntıka

1708
4 Nolu Belediye İşhanı
-

3

16

İşyeri (Büro)

158/3597

Kiracı Var

400.000,00 TL

120.000,00 TL
25.09.2018
11.00

2

İskenderun
27.08.2018-E.944
Şevre

5097
Gelişim Hastanesi Arkası(Gelişim Sitesi)
B Blok

Zemin

1

Dükkan

44/3413

Boş

162.500,00 TL

48.750,00 TL
25.09.2018
11.05

3

İskenderun
27.08.2018-E.944
Şevre

5098
Gelişim Hastanesi Arkası (Gelişim Sitesi)
A Blok

Zemin

1

Dükkan

207/9411

Boş

232.000,00 TL

69.600,00 TL
25.09.2018
11.10

4

İskenderun
27.08.2018-E.944
Şevre

5098
Gelişim Hastanesi Arkası (Gelişim Sitesi)
A Blok

Zemin

2

Dükkan

207/9411

Boş

232.000,00 TL

69.600,00 TL
25.09.2018
11.15

5

İskenderun
27.08.2018-E.944
Şevre

5098
Gelişim Hastanesi Arkası(Gelişim Sitesi)
A Blok

7

15

Mesken

304/9411

Boş

288.000,00 TL

86.400,00 TL
25.09.2018
11.20

6

İskenderun
27.08.2018-E.944
Şevre

5098
Gelişim Hastanesi Arkası (Gelişim Sitesi)
D Blok

Zemin

1

Dükkan

157/9411

Boş

177.000,00 TL

53.100,00 TL
25.09.2018
11.25


1- Yukarıdaki Tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale İskenderun Belediyesi encümen toplantı salonunda ihale Komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.
3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Mali hizmetler müdürlüğünden belediyemize borcu yoktur evrakının alınarak, geçici teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınır veya taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir (mahalle, köy, ada, parsel, taşınırın cinsi vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, TC Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2018 yılı içerisine de alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin ihale günü saat 09.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 37.maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46.maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
7- İsteklilerin ihale tarihinden önce idaremize müracaat etmeleri halinde satışa çıkartılan taşınmazlar yerinde gösterilecektir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR