BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/ Zeytinburnu ilçesinde dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907581
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : MERKEZEFENDİ MAH. / SEYİTNİZAM
: 34
Yayınlandığı Gazeteler

HARBİ GAZETE 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/211 ESAS
Muhammen Bedeli
:
91,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
13.02.2019 10:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ


2018/211 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı:İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah., 3173 Ada, 84 Parsel, 480,15 m²yüzölçümlü, 40/1228 Arsa paylı, D Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm,Dükkan Nitelikli Taşınmazın 26/40 hissesi satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 05/10/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3173 ada, 84 parselinde kayıtlı taşınmaz olup, posta adresi: Zeytinburnu ilçesi, Seyitnizam Mahallesi, G/26 Sokak, 22-24C dış kapı no.lu, dükkan olarak yer almaktadır.İlgili tapu müdürlüğünde bulunan mimari projede yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın: yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+zemin kat+ 3 normal kattan oluşmaktadır. Mimari projeye göre; söz konusu 480,15 m2 yüz ölçümlü ana taşınmaz üzerinde birbirine bitişik A, B, C ve D bloklar inşa edilmiştir. Söz konusu bloklar üç sokağa cepheli konumda olup D blok; G/26 ve G/26/1 sokağa, B blok; G/26/1 sokağa, C blok; G/26/1 sokağa ve G/27 sokağa ve A Blok; G/27 sokağa cepheli konumdadır. Tapu kayıtlarına göre D blokta; bodrum katta 1 adet dükkan ve kömürlükler,zemin katta 3 adet dükkan, 1. katta 2 adet daire, 2. normal katta 2 adet daire ve 3. normal katta 2 olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. D blok binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Dosya konusu dükkanın giriş kapısı G/26 Sokaktan verilmiştir. Onaylı mimari projeye göre zemin kat, 2 no.lu bağımsız bölüm, dükkan, 22-24 C dış kapı numaralı olup mimari projeye göre; dükkan ve wc hacimlerinden ibaret olup net alanı 32,5 m2’dir. Yerinde dosya konusu dükkan ile 3 bağımsız bölüm no.lu dükkan arasındaki duvar fiili olarak açılarak bir kapı ve pencere yapılmış olup müşterek olarak kullanılmaktadır. 2 bağımsız bölüm dükkanın ön cephesi ve dış kapısı camekanlı alüminyum doğrama, yer döşemesi laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Dış kapısında kepenk mevcuttur. Wc’ nin zemini ve duvarları seramik kaplı, alaturka tuvaletli olup dış kapısı pvc imalattır. Isıtma sistemi sobalıdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 29 yıl civarında olup yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Satışa konu taşınmaz Mevlana Caddesine yakın konumdadır.Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunduğu sokaklar konut ağırlıklı olup bölgede taşınmaza benzer apartmanlar bulunmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyasına sunulan Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 06.08.2018 tarih ve 32042687-641.03.03[3173-84]E. 43966 sayılı yazısına göre; Zeytinburnu ilçesi, Seyitnizam Mahallesi, 3173 ada 84 parsel, 17/07/2017 tarih ve 10697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edildiği, 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alanda” kalmakta olduğu, bitişik nizam, maxH=12.50 m olduğu, riskli alan bütününde ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığında onama sürecinde olduğu, 3173 ada 84 parselin posta adresi numarataj paftalarında Seyitnizam Mahallesi G/26/1 Sokak No:1 Zeytinburnu/İstanbul olarak görüldüğü, İmar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; söz konusu taşınmazın 989/8384 tarih ve sayılı 1BK+ZK+3NK B.A.K. dükkan+ konut konut nitelikli yapı ruhsatına, 991/2423 tarih ve sayılı yapı kullanım izin belgesine (iskan) sahip olduğu görüldüğü, ilgili taşınmazın D blok zemin kat 2 numaralı dükkan nitelikli bağımsız bölümünün net kullanım 34 m2 olduğu anlaşıldığı, bildirilmiştir.
Kıymeti : 91.000,00 TL
KDV Oranı :% 18 (31/10/2018 tarih 287 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği KDV düzenlemesi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 31/12/2018 tarihinde yeniden uzatılması halinde, düzeltme ilanı yapılmaksızın, KDV oranı belirtilen karar gereği %8 olarak uygulanacaktır.)
KAYDINDAKİ ŞERH/BEYAN/İRTİFAK :
Beyan: Yönetim Planı: 10/01/1990
1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 13/02/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135. Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/211 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR