İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Sarıyer'de ofis icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943570
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/3252 ESAS
Muhammen Bedeli
:
13,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.03.2019 10:20
İkinci Satış Günü
:
11.04.2019 10:20
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/3252 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO.LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Satışı istenen taşınmazın İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel sayılı, 10.122,50 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '56 katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası' olan taşınmazda 1. Bodrum Katta 1296/152064 arsa paylı 16 Bağımsız Bölüm numaralı 'Ofis' nitelikli gayrimenkulun tamamı.
Özellikleri :Satış konusu gayrimenkul, Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adlı yapının 1. Bodrum kat 16 bağımsız bölüm numaralı 'Ofis' niteliklitaşınmazın tamamı niteliğindedir. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m. yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle İstanbul'un simge yapıları arasındadır.
Fitness, güvenlik deniz ve orman manzarası, kapalı otopark,yangın merdiveni, asansör binaya kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine, Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine yakındır.
1. Bodrum kat 16 bağımsız bölüm numaralı 'Ofis' nitelikli taşınmazın alanı 1.052,50 m2 dir. Kullanıcı/kiracısı tarafından dizayn edilebilmesi için kaba inşaat halindedir. Giriş cephesine göre arka cephededir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 24535399-251.99-E3774-10310 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 Ada 80 Parsel sayılı yerin 6360 sayılı yasa (2.madde 38.fıkra) kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edildiği; Parselin İstanbul Belediye Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda T2 sembolü ile gösterilen 'Ticaret Alanı' lejantında kaldığı; ...17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında söz konusu parsel T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks E:2,00, çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile maks. Taks:0.40 dır.) Lejantında kaldığı; Planın yasal askı süresi içerisinde olduğu, imar uygulamaları yapılamamakta olduğu, dava konusu yere Şişli Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1682964 sayı ile 109 adet rezidans daire 230 adet ofis,ll adet dükkan 2 adet restaurant ve yapı ortak alanları olmak üzere toplam 137334,29 m2için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 13.000.000,00 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25.08.2017 tarihli 2016/1078 E. , 2017/678 K. sayılı kararı ile kesinleşen karar)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Şerh/ Beyan/ İrtifak Bilgilerinde; muhtelif kurum ve kuruluşlarca konulmuş çok sayıda kamu, icrai ve ihtiyati haciz ile ipotek kayıtlarının bulunduğu;
Şerh hanesinde,İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 no.lu M.Merkezi İçin Kira Şerhi(02.06.1975 Yev:5537)ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
Ayrıca Beyanlar Hanesinde, Bakanlar Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemiyecekleri alan olarak belirlendiği ( 21.02.2008 tarih ve 714 sayı) ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
İrtifak hanesinde: A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 16 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995 -2912 Yev.-
İrtifak A:M: 11 ADA 80 PARSELE KROKİDE GÖSTERİLEN 129 M2 LİK KISIMDAN 5 YIL SÜRE İLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 16 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2917 yev.
İrtifak A.H : KROKİDE GÖSTERİLEN 49 PARSEL ALEYHİNE 129 M2 MİL KISIMDA 5 YIL SÜREYLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/2000- Süre:-) 14/07/1995-2917yev.
İrtifak B.H: 11 ADA 85 PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLEN 355.50 M2 LİK KISIMDAN GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitis Tarih: 14/07/19 - Süre:-) 14/07/1995-2918yev. ibareleri mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü :11.03.2019 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü :11.04.2019 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri: İSTANBUL10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

2 NO.LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Satışı istenen taşınmazın İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel sayılı, 10.122,50 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '56 katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası' olan taşınmazda Zemin Katta 1188/152064 arsa paylı 32 Bağ. Bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis’ nitelikligayrimenkulun tamamı.
Özellikleri:Satış konusu gayrimenkul, Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adlı yapının Zemin Katta 1188/152064 arsa paylı 32 Bağ. Bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis’ nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m. yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle İstanbul'un simge yapıları arasındadır.
Fitnes, güvenlik deniz ve orman manzarası, kapalı otopark,yangın merdiveni, asansör binaya kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine, Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine yakındır.
Zemin Katta 1188/152064 arsa paylı 32 Bağ. Bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis’ nitelikli taşınmazınalanı 671.26m2 dir. Kullanıcı/kiracısı tarafından dizayn edilebilmesi için kaba inşaat halindedir. Giriş cephesine göre arka cephededir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 24535399-251.99-E3774-10310 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 Ada 80 Parsel sayılı yerin 6360 sayılı yasa (2.madde 38.fıkra) kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edildiği; Parselin İstanbul Belediye Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda T2 sembolü ile gösterilen 'Ticaret Alanı' lejantında kaldığı; ...17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında söz konusu parsel T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks E:2,00, çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile maks. Taks:0.40 dır.) Lejantında kaldığı; Planın yasal askı süresi içerisinde olduğu, imar uygulamaları yapılamamakta olduğu, dava konusu yere Şişli Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1682964 sayı ile 109 adet rezidans daire 230 adet ofis,ll adet dükkan 2 adet restaurant ve yapı ortak alanları olmak üzere toplam 137334,29 m2için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 10.000.000,00 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25.08.2017 tarihli 2016/1078 E. , 2017/678 K. sayılı kararı ile kesinleşen karar)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Şerh/ Beyan/ İrtifak Bilgilerinde; muhtelif kurum ve kuruluşlarca konulmuş çok sayıda kamu, icrai ve ihtiyati haciz ile ipotek kayıtlarının bulunduğu;
Şerh hanesinde,İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 no.lu M.Merkezi İçin Kira Şerhi(02.06.1975 Yev:5537)ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
Ayrıca Beyanlar Hanesinde, Bakanlar Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemiyecekleri alan olarak belirlendiği ( 21.02.2008 tarih ve 714 sayı) ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
İrtifak hanesinde A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 32 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2912 -
İrtifak A:M: 11 ADA 80 PARSELE KROKİDE GÖSTERİLEN 129 M2 LİK KISIMDAN 5 YIL SÜRE İLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 32 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2917 —
İrtifak A.H : KROKİDE GÖSTERİLEN 49 PARSEL ALEYHİNE 129 M2 MİL KISIMDA 5 YIL SÜREYLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/2000- Süre:-) 14/07/1995-2917 --
İrtifak B.H: 11 ADA 85 PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLEN 355.50 M2 LİK KISIMDAN GEÇİİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995 -2918 yev. ibareleri mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü :11.03.2019 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü :11.04.2019 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri: İSTANBUL10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

3 NO.LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Satışı istenen taşınmazın İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel sayılı, 10.122,50 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '56 katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası' olan taşınmazda 16. Katta 324/152064 arsa paylı 145 bağımsız bölüm numaralı'Kat Bahçeli Ofis' nitelikligayrimenkulun tamamı.
Özellikleri :Satış konusu gayrimenkul, Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adlı yapının 16. Katta 324/152064 arsa paylı 145 bağımsız bölüm numaralı ''Kat Bahçeli Ofis' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m. yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle İstanbul'un simge yapıları arasındadır.
Fitnes, güvenlik deniz ve orman manzarası, kapalı otopark,yangın merdiveni, asansör binaya kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine, Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine yakındır.
16. Katta 324/152064 arsa paylı 145 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikli nitelikli taşınmazınalanı 156.50 m2 dir. Kullanıcı/kiracısı tarafından dizayn edilebilmesi için kaba inşaat halindedir. Giriş cephesine göre arka cephededir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 24535399-251.99-E3774-10310 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 Ada 80 Parsel sayılı yerin 6360 sayılı yasa (2.madde 38.fıkra) kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edildiği; Parselin İstanbul Belediye Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda T2 sembolü ile gösterilen 'Ticaret Alanı' lejantında kaldığı; ...17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında söz konusu parsel T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks E:2,00, çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile maks. Taks:0.40 dır.) Lejantında kaldığı; Planın yasal askı süresi içerisinde olduğu, imar uygulamaları yapılamamakta olduğu, dava konusu yere Şişli Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1682964 sayı ile 109 adet rezidans daire 230 adet ofis,ll adet dükkan 2 adet restaurant ve yapı ortak alanları olmak üzere toplam 137334,29 m2için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 3.300.000,00 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25.08.2017 tarihli 2016/1078 E. , 2017/678 K. sayılı kararı ile kesinleşen karar)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Şerh/ Beyan/ İrtifak Bilgilerinde; muhtelif kurum ve kuruluşlarca konulmuş çok sayıda kamu, icrai ve ihtiyati haciz ile ipotek kayıtlarının bulunduğu;
Şerh hanesinde,İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 no.lu M.Merkezi İçin Kira Şerhi(02.06.1975 Yev:5537)ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
Ayrıca Beyanlar Hanesinde, Bakanlar Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemiyecekleri alan olarak belirlendiği ( 21.02.2008 tarih ve 714 sayı) ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
İrtifak A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 145 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2912 -
İrtifak A:M: 11 ADA 80 PARSELE KROKİDE GÖSTERİLEN 129 M2 LİK KISIMDAN 5 YIL SÜRE İLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 145 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2917 --
İrtifak A.H : KROKİDE GÖSTERİLEN 49 PARSEL ALEYHİNE 129 M2 MİL KISIMDA 5 YIL SÜREYLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/2000- Süre:-) 14/07/1995-2917 --
İrtifak B.H: 11 ADA 85 PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLEN 355.50 M2 LİK KISIMDAN GEÇİİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitis Tarih: 14/07/1995- Süre:-) 14/07/1995-2918 ibaresi mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü :11.03.2019 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü :11.04.2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri: İSTANBUL10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

4 NO.LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Satışı istenen taşınmazın İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel sayılı, 10.122,50 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '56 katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası' olan taşınmazda 16. Katta 324/152064arsa paylı 147 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikligayrimenkulun tamamı.
Özellikleri :Satış konusu gayrimenkul, Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adlı yapının 16. Katta 324/152064 arsa paylı 147 bağımsız bölüm numaralı ''Kat Bahçeli Ofis' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m. yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle İstanbul'un simge yapıları arasındadır.
Fitnes, güvenlik deniz ve orman manzarası, kapalı otopark,yangın merdiveni, asansör binaya kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine, Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine yakındır.
16. Katta 324/152064 arsa paylı 147 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikli nitelikli taşınmazınalanı 141.50 m2 dir. Kullanıcı/kiracısı tarafından dizayn edilebilmesi için kaba inşaat halindedir. Giriş cephesine göre arka cephededir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 24535399-251.99-E3774-10310 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 Ada 80 Parsel sayılı yerin 6360 sayılı yasa (2.madde 38.fıkra) kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edildiği; Parselin İstanbul Belediye Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda T2 sembolü ile gösterilen 'Ticaret Alanı' lejantında kaldığı; ...17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında söz konusu parsel T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks E:2,00, çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile maks. Taks:0.40 dır.) Lejantında kaldığı; Planın yasal askı süresi içerisinde olduğu, imar uygulamaları yapılamamakta olduğu, dava konusu yere Şişli Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1682964 sayı ile 109 adet rezidans daire 230 adet ofis,ll adet dükkan 2 adet restaurant ve yapı ortak alanları olmak üzere toplam 137334,29 m2için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 3.100.000,00 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25.08.2017 tarihli 2016/1078 E. , 2017/678 K. sayılı kararı ile kesinleşen karar)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Şerh/ Beyan/ İrtifak Bilgilerinde; muhtelif kurum ve kuruluşlarca konulmuş çok sayıda kamu, icrai ve ihtiyati haciz ile ipotek kayıtlarının bulunduğu;
Şerh hanesinde,İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 no.lu M.Merkezi İçin Kira Şerhi(02.06.1975 Yev:5537)ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
Ayrıca Beyanlar Hanesinde, Bakanlar Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemiyecekleri alan olarak belirlendiği (21.02.2008 tarih ve 714 sayı) ibaresi mevcut olup tapu kaydı gibidir.
İrtifak A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mali. 11 Ada 80 Parsel 147 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995 -2912 -
İrtifak A:M: 11 ADA 80 PARSELE KROKİDE GÖSTERİLEN 129 M2 LİK KISIMDAN 5 YIL SÜRE İLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 147 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2917 -
İrtifak A H : KROKİDE GÖSTERİLEN 49 PARSEL ALEYHİNE 129 M2 MİL KISIMDA 5 YIL SÜREYLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitis Tarih: 14/07/2000- Süre:-) 14/07/1995-2917 -
İrtifak B.H: 11 ADA 85 PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLEN 355.50 M2 LİK KISIMDAN GEÇİÎT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995-2918ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü :12.03.2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü :12.04.2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: İSTANBUL10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

5 NO.LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Satışı istenen taşınmazın İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel sayılı, 10.122,50 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '56 katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası' olan taşınmazda 16. Katta 324/152064 arsa paylı 149 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikligayrimenkulun tamamı.
Özellikleri :Satış konusu gayrimenkul, Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adlı yapının 16. Katta 324/152064 arsa paylı 149 bağımsız bölüm numaralı ''Kat Bahçeli Ofis' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m. yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle İstanbul'un simge yapıları arasındadır.
Fitnes, güvenlik deniz ve orman manzarası, kapalı otopark,yangın merdiveni, asansör binaya kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine, Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine yakındır.
16. Katta 324/152064 arsa paylı 149 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikli nitelikli taşınmazınalanı 156.50 m2 dir. Kullanıcı/kiracısı tarafından dizayn edilebilmesi için kaba inşaat halindedir. Giriş cephesine göre arka cephededir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 24535399-251.99-E3774-10310 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 Ada 80 Parsel sayılı yerin 6360 sayılı yasa (2.madde 38.fıkra) kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edildiği; Parselin İstanbul Belediye Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda T2 sembolü ile gösterilen 'Ticaret Alanı' lejantında kaldığı; ...17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında söz konusu parsel T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks E:2,00, çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile maks. Taks:0.40 dır.) Lejantında kaldığı; Planın yasal askı süresi içerisinde olduğu, imar uygulamaları yapılamamakta olduğu, dava konusu yere Şişli Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1682964 sayı ile 109 adet rezidans daire 230 adet ofis,ll adet dükkan 2 adet restaurant ve yapı ortak alanları olmak üzere toplam 137334,29 m2için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 3.300.000,00 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25.08.2017 tarihli 2016/1078 E. , 2017/678 K. sayılı kararı ile kesinleşen karar)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Şerh/ Beyan/ İrtifak Bilgilerinde; muhtelif kurum ve kuruluşlarca konulmuş çok sayıda kamu, icrai ve ihtiyati haciz ile ipotek kayıtlarının bulunduğu;
Şerh hanesinde,İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 no.lu M.Merkezi İçin Kira Şerhi(02.06.1975 Yev:5537)ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
Ayrıca Beyanlar Hanesinde, Bakanlar Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemiyecekleri alan olarak belirlendiği ( 21.02.2008 tarih ve 714 sayı) ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
İrtifak hanesinde A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 149 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2912 -
İrtifak A:M: 11 ADA 80 PARSELE KROKİDE GÖSTERİLEN 129 M2 LİK KISIMDAN 5 YIL SÜRE İLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 149 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2917 -
İrtifak A.H : KROKİDE GÖSTERİLEN 49 PARSEL ALEYHİNE 129 M2 MİL KISIMDA 5 YIL SÜREYLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/2000- Süre:-) 14/07/1995 - 2917 -
İrtifak B.H: 11 ADA 85 PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLEN 355.50 M2 LİK KISIMDAN GEÇİİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/1995 - Süre:-) 14/07/1995-2918 ibareli mevcut olup tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü :12.03.2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü :12.04.2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri: İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -

6 NO.LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Satışı istenen taşınmazın İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel sayılı, 10.122,50 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği '56 katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası' olan taşınmazda 16. Katta 324/152064arsa paylı 150 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikligayrimenkulun tamamı.
Özellikleri :Satış konusu gayrimenkul, Sarıyer, Maslak Mahallesi 11 ada, 80 no.lu parselde 10.122,50 m2 arazi üzerinde kurulmuş betonarme karkas statik sistemde 9 katı zemin altında olan 47 katlı Spine Tower adlı yapının 16. Katta 324/152064 arsa paylı 150 bağımsız bölüm numaralı ''Kat Bahçeli Ofis' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kulenin 29 katında alanları 133,00 ila 1.200,00 m2 arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Daireler 30 kattan sonra başlamaktadır. Dairesel formda 191,00 m. yüksekliğinde ve giydirme cepheli haliyle İstanbul'un simge yapıları arasındadır.
Fitnes, güvenlik deniz ve orman manzarası, kapalı otopark,yangın merdiveni, asansör binaya kıymet kazandırmaktadır. Ulaşım kolay olup YTÜ Sürekli Eğitim Merkezine, Atatürk Oto Sanayi Sitesine, Işık Üniversitesine yakındır.
16. Katta 324/152064 arsa paylı 150 bağımsız bölüm numaralı 'Kat Bahçeli Ofis' nitelikli nitelikli taşınmazınalanı 156.50 m2 dir. Kullanıcı/kiracısı tarafından dizayn edilebilmesi için kaba inşaat halindedir. Giriş cephesine göre arka cephededir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 24535399-251.99-E3774-10310 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 Ada 80 Parsel sayılı yerin 6360 sayılı yasa (2.madde 38.fıkra) kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edildiği; Parselin İstanbul Belediye Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda T2 sembolü ile gösterilen 'Ticaret Alanı' lejantında kaldığı; ...17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planında söz konusu parsel T2 sembolü ile gösterilen Ticaret Alanı (kaks E:2,00, çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile maks. Taks:0.40 dır.) Lejantında kaldığı; Planın yasal askı süresi içerisinde olduğu, imar uygulamaları yapılamamakta olduğu, dava konusu yere Şişli Belediyesince 15.11.2013 tarih ve 1682964 sayı ile 109 adet rezidans daire 230 adet ofis,ll adet dükkan 2 adet restaurant ve yapı ortak alanları olmak üzere toplam 137334,29 m2için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 3.300.000,00 TL (İstanbul 12. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25.08.2017 tarihli 2016/1078 E. , 2017/678 K. sayılı kararı ile kesinleşen karar)
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Şerh/ Beyan/ İrtifak Bilgilerinde; muhtelif kurum ve kuruluşlarca konulmuş çok sayıda kamu, icrai ve ihtiyati haciz ile ipotek kayıtlarının bulunduğu;
Şerh hanesinde,İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 no.lu M.Merkezi İçin Kira Şerhi(02.06.1975 Yev:5537)ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
Ayrıca Beyanlar Hanesinde, Bakanlar Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemiyecekleri alan olarak belirlendiği ( 21.02.2008 tarih ve 714 sayı) ibaresi mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
İrtifak hanesinde A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 150 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995-2912 -
İrtifak A:M: 11 ADA 80 PARSELE KROKİDE GÖSTERİLEN 129 M2 LİK KISIMDAN 5 YIL SÜRE İLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995 Süre:) M.AYAZAĞA Mah. 11 Ada 80 Parsel 150 nolu Bağ.Bölüm 14/07/1995 -2917 -
İrtifak A H : KROKİDE GÖSTERİLEN 49 PARSEL ALEYHİNE 129 M2 MİL KISIMDA 5 YIL SÜREYLE GEÇİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/2000- Süre:-) 14/07/1995 -2917 --
İrtifak B.H: 11 ADA 85 PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLEN 355.50 M2 LİK KISIMDAN GEÇİİT HAKKI (Başlama Tarih: 14/07/1995,Bitiş Tarih: 14/07/1995- Süre:-) 14/07/1995 -2918 yev. ibareleri mevcut olup; tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü :12.03.2019 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü :12.04.2019 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1. KAT B BLOK, B3-136 NUMARALI ODA) -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3252 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR